Gemeente Simpelveld gaat een levensbomenbos aanleggen op het weiland grenzend aan het Hellingbos. Inwoners, verenigingen en bedrijven hebben de mogelijkheid om een (gedenk)boom te adopteren naar aanleiding van bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, overlijden of een andere belangrijke (persoonlijke) gebeurtenis.

Het Levensbomenbos biedt een herinnering die blijft voortleven. Een bijzonder aandenken dat groeit en ieder jaar opnieuw opbloeit.

Het realiseren van een Levensbomenbos in Simpelveld is een idee van de gemeenteraad in 2022.

Planning

 1. Afgerond: Perceel Levensbomenbos Simpelveld bekend -

  Het Levensbomenbos komt op een perceel grenzend aan het Hellingbos.

  Op onze vraag naar geschikte locaties voor een Levensbomenbos hebben wij veel reacties gekregen. Samen met de mensen die mogelijke percelen hebben voorgesteld, hebben wij gekeken naar een geschikte locatie. En deze hebben we gevonden in een perceel grenzend aan het Hellingbos.

 2. Afgerond: Inschrijving -

  Vanaf 17 april tot en met 8 mei 2023 kunnen inwoners, verenigingen en bedrijven uit Simpelveld zich inschrijven voor het adopteren van een levensboom

  (De voorwaarden deelname levensbomenbos Simpelveld zijn bij inschrijving van toepassing).

 3. Afgerond: Einde inschrijving -

  Inschrijvingstermijn verloopt.

 4. Momenteel bezig: Plantdag -

  De plantdag staat gepland op zaterdag 27 januari 2024. Wij hopen deze dag feestelijk met u te kunnen vieren. Mensen die een boom hebben geadopteerd, mogen deze zelf (gedeeltelijk) aanplanten.
  (zie voorwaarden deelname levensbomenbos).