Met uw stem bepaalt u de koers voor de komende jaren. Laat uw stem dus horen! U kunt als burger kiezen voor een nieuwe gemeenteraad, Tweede kamer, Provinciale Staten, een nieuw Waterschap of het Europees Parlement.

#elkestemtelt

De eerstvolgende verkiezingen zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen op woensdag 15 maart 2023. De leden van de Provinciale Staten en de leden van het algemeen bestuur van het waterschap worden dan gekozen. In aanloop naar deze gecombineerde verkiezingen vindt u hier informatie die u nodig heeft om straks uw stem te kunnen uitbrengen.