Gemeente Simpelveld werkt er hard aan de eigen online informatie en dienstverlening gebruiksvriendelijk en toegankelijk te maken en te houden. Je leest hierover in de toegankelijkheidsverklaring.

In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid(externe link) is bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in Europese standaard voor digitale toegankelijkheid (EN 301 549/WCAG 2.1) en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

De gemeente Simpelveld is bezig met een inventarisatie van de website en controle op toegankelijkheid. Het overzicht wordt periodiek aangepast.