Het college van B&W gemeente Simpelveld

Het college van B&W is het dagelijks bestuur van de gemeente. 

De burgemeester is voorzitter van het college. Daarnaast heeft hij een aantal wettelijk taken, bijvoorbeeld op het gebied van openbare orde en veiligheid. De burgemeester wordt benoemd voor een periode van zes jaar.

Simpelveld heeft vier wethouders. De gemeenteraad benoemt de wethouders. Meestal zijn ze ook gekozen tijdens de gemeenteraadverkiezingen, maar dat hoeft niet. Iemand die eenmaal is benoemd tot wethouder, maakt geen deel meer uit van de gemeenteraad. Door deze scheiding kan de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders beter controleren.

Het bestuur ligt in handen van het college van burgemeester en wethouders. Het college is verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering van het beleid, zoals dat door de raad is vastgesteld.
Kortom: het college bestuurt, de gemeenteraad stelt de kaders en controleert.

Voor een overzicht van de collegebesluiten, raadsbesluiten, amendementen, moties, schriftelijke en mondelinge vragen klik hier

Gedragscode en openbare registers

  • Gedragscode politieke ambtsdragers

    Hoe hoort een politiek ambtsdrager zich te gedragen? Dit staat beschreven in de Gedragscode politieke ambtsdragers.

  • Register meldingen integriteit

    Goed bestuur is integer bestuur. Daarmee is integriteit niet alleen een verantwoordelijkheid van de individuele politieke ambtsdragers, maar een gezamenlijk belang dat de hele organisatie en het hele bestuur in al zijn geledingen aangaat. 

  • Register van ontvangen geschenken

    Om de onafhankelijkheid te waarborgen is geregeld dat de burgemeester en de wethouders (het college) geen geschenken, faciliteiten en diensten accepteren als hun onafhankelijke positie hierdoor kan worden beïnvloed of in gevaar komt.