Portefeuilleverdeling

  • Volksgezondheid
  • WMO
  • Jeugd
  • Cultuur

Lees ook het coalitieakkoordlink naar document.

Nevenfuncties

Ambtshalve

  • Lid Bestuurscommissie Sociaal Economische Structuurversterking Parkstad Limburg (onbezoldigd)

Afspraak maken

Wilt u een gesprek met een collegelid, dan kunt u daarvoor contact opnemen met het bestuurssecretariaat.
Dat kan telefonisch via 045 5448301 of via E-mail: bestuur@simpelveld.nl

  • u wordt dan verzocht om het onderwerp waarover u wilt spreken aan te geven;
  • om u zo goed en snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, neemt in eerste instantie de deskundige ambtenaar contact met u op;
  • na dit overleg wordt bezien of een gesprek met een collegelid aan de orde is.

Alleen in uitzonderingsgevallen wijken we van deze procedure af.