Portefeuilleverdeling

 • Algemeen Bestuur
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Handhaving, Financiën
 • Dienstverlening
 • Intergemeentelijke samenwerking

Lees ook het coalitieakkoord.

Nevenfuncties

Ambtshalve (onbezoldigd)

 • Lid Financiële Commissie GGDZL
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Lid AB RUD
 • Lid DB Parkstad Limburg
 • Belastingsamenwerking Gemeenten en waterschappen (BsGW)

Afspraak maken

Wilt u een gesprek met een collegelid, dan kunt u daarvoor contact opnemen met het bestuurssecretariaat.
Dat kan telefonisch via 045 5448301 of via E-mail: bestuur@simpelveld.nl

 • u wordt dan verzocht om het onderwerp waarover u wilt spreken aan te geven;
 • om u zo goed en snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, neemt in eerste instantie de deskundige ambtenaar contact met u op;
 • na dit overleg wordt bezien of een gesprek met een collegelid aan de orde is.

Alleen in uitzonderingsgevallen wijken we van deze procedure af.