Openbare orde en veiligheid

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS:

Alarmnummer

Ambulance/Politie/brandweer: tel: 112

In niet-levensbedreigende situaties:

Brandweer tel: 088 4507450

Politie (lokaal tarief) tel: 0900 8844

Dierenambulance (€ 0,50/minuut) tel: 0900 4433224

Huisartsenpost tel: 045 5778844

Gemeentehuis tel: 045 5448383

Wachtdienst openbare werken (spoed buiten kantoortijden) tel: 06 53503129

Overige belangrijke telefoonnummers:

M. (Meld Misdaad Anoniem) tel: 0800 7000

Voor een prettig leefomgeving is een veilige woon- en leefomgeving van belang. Dagelijks werkt de gemeente samen met andere (veiligheids)partners zoals de politie, het Openbaar Ministerie, (jeugd)zorginstellingen en de brandweer, aan de veiligheid en openbare orde. Onze burgemeester is eindverantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente Simpelveld. Dagelijks streven wij naar een veilige en leefbare gemeente voor iedereen.

Openbare orde en veiligheid is een breed taakveld. Het gaat bijvoorbeeld over toezicht en handhaving van de openbare orde, BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaar), crisis- en rampenbestrijding, preventie van criminaliteit, de aanpak van ondermijning en veilige woon- en leefomgeving. 

In de openbare ruimte van de gemeente gelden algemene regels. Deze algemene regels staan vermeld in de Verordening openbare orde en veiligheid 2021 gemeente Simpelveld.

Wachtdienst openbare werken (spoed buiten kantoortijden) tel: 06 53503129