Buitengewoon opsporingsambtenaren 

De gemeente Simpelveld heeft twee buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst (BOA’s): Zij zijn belast met het toezicht op en handhaving van de veiligheid en leefbaarheid in de openbare ruimte. 

Maar wat doen BOA’s eigenlijk? Wat mogen en kunnen ze wel en hoe werken ze samen met de politie?  BOA’s houden toezicht op de lokale leefbaarheid, orde en veiligheid. De BOA is bevoegd voor de wetgevingen die aan hen toegewezen worden. Binnen deze wetgevingen kent de BOA precies dezelfde bevoegdheden als de politie. Denk hierbij aan het staande houden en aanhouden van personen en/of verdachten (indien nodig met gepast geweld) maar ook het uitschrijven van een proces-verbaal. Mensen zijn veelal nog in de veronderstelling dat een BOA geen bevoegdheden heeft en niets mag. Dat is dus zeker niet het geval. De politie is bevoegd voor álle wetgevingen; zij zijn algemeen opsporingsambtenaar.

Bodycams 

Handhavers in Simpelveld moeten veilig hun werk kunnen doen. Het zichtbaar dragen van een bodycam kan onveilige situaties voorkomen. Dat blijkt uit ervaring bij andere gemeenten. Daarom dragen handhavers in Simpelveld standaard een bodycam.

Inzet na waarschuwing

Een bodycam is een kleine, draagbare camera die handhavers goed zichtbaar aan hun uniform dragen. In situaties die uit de hand dreigen te lopen, kan de handhaver besluiten om de camera aan te zetten.

Gebruik van beelden

De beelden mogen alleen worden gebruikt bij een aangifte of klacht. Alleen de manager Dienstverlening heeft toegang tot de beelden. Een handhaver kan zelf ook de beelden inzien, maar alleen in het bijzijn van de manager Dienstverlening of de coördinator VTH. Als er opnames zijn gemaakt van een strafbaar feit, mag de politie de beelden gebruiken voor opsporingsonderzoek. De opnames kunnen ook als bewijsmateriaal worden gebruikt in een rechtszaak.

Inzien van beelden

Personen die zijn gefilmd hebben het recht om hun eigen gegevens in te zien. Een verzoek om beelden in te zien stuurt u naar:

Gemeente Simpelveld
T.a.v. Manager Dienstverlening
Postbus 21000
6369 ZG Simpelveld

Of via e-mail naar info@simpelveld.nl

Geef in de brief of de e-mail duidelijk aan dat het gaat om een uitleesverzoek bodycam. Het uitleesverzoek moet minimaal de volgende informatie bevatten:

  • naam, adres, telefoonnummer en/of emailadres;
  • een aantoonbaar belang voor het uitkijken van de beelden;
  • datum, tijdstip en plaats waar de beelden zijn opgenomen.

Bewaren van beelden

De beelden worden verzonden naar een beveiligde online omgeving. Daar worden ze versleuteld opgeslagen. De beelden worden maximaal 28 dagen bewaard en daarna automatisch verwijderd. Alleen wanneer de beelden nodig zijn voor bijvoorbeeld opsporing, de behandeling van een klacht of een inzageverzoek, kunnen de beelden langer worden bewaard.
 

Wijkagenten

De BOA’s werken in hun dagelijkse werkzaamheden nauw samen met de wijkagenten. Een wijkagent is een ervaren politieagent. Samen met de collega’s van het basisteam, zoals surveillanten en rechercheurs werken zij aan een veilige wijk door handhaving en opsporing. Vaak is de wijkagent een eerste aanspreekpunt in de wijk en een bekend gezicht. De wijkagent kent veel inwoners en ondernemers en spreekt regelmatig met hen. Door al die contacten weten zij wat er speelt in de wijk en kunnen ze in een vroeg stadium problemen oplossen en liever nog, voorkomen. In gemeente Simpelveld zijn Mandy Bohez en Rob Meisters de wijkagenten. Kijk op de website(externe link) van de politie voor meer informatie.

Bereikbaarheid BOA’s

Tijdens kantooruren zijn de BOA’s bereikbaar via het algemeen telefoonnummer van de gemeente tel: 045 5448383 en per Email via boa@simpelveld.nl. Overlastmeldingen kunt u maken via:

meldpunt overlast

De BOA’s werken in wisseldiensten en zijn daardoor niet 24/7 bereikbaar. Buiten kantooruren kunt u acute meldingen (denk aan overlast, jeugd, ) daarom melden bij politie.