Buitengewoon opsporingsambtenaren 

De gemeente Simpelveld heeft twee buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst (BOA’s): Zij zijn belast met het toezicht op en handhaving van de veiligheid en leefbaarheid in de openbare ruimte. 

Maar wat doen de BOA’s eigenlijk? Wat mogen en kunnen ze wel en hoe werken ze samen met de politie?  BOA’s houden toezicht op de lokale leefbaarheid, orde en veiligheid. De BOA is bevoegd voor de wetgevingen die aan hen toegewezen worden. Binnen deze wetgevingen kent de BOA precies dezelfde bevoegdheden als de politie. Denk hierbij aan het staande houden en aanhouden van personen en/of verdachten (indien nodig met gepast geweld) maar ook het uitschrijven van een proces-verbaal. Mensen zijn veelal nog in de veronderstelling dat een BOA geen bevoegdheden heeft en niets mag. Dat is dus zeker niet het geval. De politie is bevoegd voor álle wetgevingen; zij zijn algemeen opsporingsambtenaar.

Wijkagenten

De BOA’s werken in hun dagelijkse werkzaamheden nauw samen met de wijkagenten. Een wijkagent is een ervaren politieagent. Samen met de collega’s van het basisteam, zoals surveillanten en rechercheurs werken zij aan een veilige wijk door handhaving en opsporing. Vaak is de wijkagent een eerste aanspreekpunt in de wijk en een bekend gezicht. De wijkagent kent veel inwoners en ondernemers en spreekt regelmatig met hen. Door al die contacten weten zij wat er speelt in de wijk en kunnen ze in een vroeg stadium problemen oplossen en liever nog, voorkomen. Kijk op de website(externe link) van de politie voor meer informatie.

In Simpelveld zijn Mandy Bohez en Manon Weerts de wijkagenten.
In Simpelveld zijn Mandy Bohez en Manon Weerts de wijkagenten.

Bereikbaarheid BOA’s

Tijdens kantooruren zijn de BOA’s bereikbaar via het algemeen telefoonnummer van de gemeente tel: 045 5448383 en per Email via boa@simpelveld.nl. Overlastmeldingen kunt u maken via:

meldpunt overlast

De BOA’s werken in wisseldiensten en zijn daardoor niet 24/7 bereikbaar. Buiten kantooruren kunt u acute meldingen (denk aan overlast, jeugd, ) daarom melden bij politie.