Ondersteuning

Bedrijvencontactfunctionaris

Gemeente Simpelveld heeft een bedrijfscontactfunctionaris in dienst. De bedrijfscontactfunctionaris is het aanspreekpunt voor de ondernemer. Hij maakt u wegwijs in de vele procedures en vergunningen waar u mee te maken krijgt bij de start, uitbreiding en het ondernemen van uw bedrijf.

Rol van de bedrijfscontactfunctionaris

  • Vraagbaak en aanspreekpunt zijn voor ondernemers. Dit betekent dat de contactfunctionaris algemeen op de hoogte is van gemeentelijk beleid, procedures, (wettelijke) regelingen, vergunningverlening etcetera. Bij specifieke vragen wordt doorverwezen naar de vakafdeling.
  • Periodiek overleg met ondernemersverenigingen.
  • Oplossingen (laten) zoeken voor individuele problemen/belangen (o.a. bedrijfsuitbreidingen, vervangende bedrijfslocaties zoeken, wijziging van bestemmingsplannen, bouw- en milieuvergunningen).
  • Kennismakingsbezoeken brengen aan ondernemers.
  • Signalen uit bedrijfsleven oppikken en uitzetten in gemeentelijke organisatie.

De bedrijfscontactfunctionaris kan niet altijd kant en klare oplossingen bieden voor problemen of knelpunten. Hij bemoeit zich ook niet met de inhoudelijke aspecten van de besluitvorming. Waar de ondernemer zich aan moet houden of waar hij of zij recht op heeft, wordt uiteindelijk bepaald door het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of in sommige gevallen door een andere verantwoordelijke instantie, bijvoorbeeld de Provincie of het Rijk.

Contact

Wilt u weten of de bedrijfscontactfunctionaris iets voor uw bedrijf kan betekenen? Neem dan telefonisch contact op om een afspraak te maken. Een ondernemer kan verzekerd zijn van een vertrouwelijke behandeling als hij bij de bedrijfscontactpersoon aanklopt.

Martijn Mevis
Tel: 045 5448383
E-mail: m.mevis@simpelveld.nl
Bereikbaar van maandag tot en met donderdag

Zie ook:

Er zijn op dit moment geen verdere nieuwsberichten over ondersteuning.