Portefeuilleverdeling

 • Onderwijs
 • Welzijn
 • Economie en Toerisme
 • Evenementen.

Lees ook het coalitieakkoord.

Nevenfuncties

 • Bestuurslidmaatschappen/adviseursfuncties:

  A.

  • Lid Bestuurscommissie Economie/Toerisme Parkstad Limburg
  • Uit hoofde van de functie: ja
  • Vergoeding: onbezoldigd
  • Tijdsbeslag: wisselend

  B.

  • Lid Bestuurlijk Overleg jeugd Parkstad Limburg
  • Uit hoofde van de functie: ja
  • Vergoeding: onbezoldigd
  • Tijdsbeslag wisselend

  C.

  • Lid Bestuurlijk Overleg Jeugd G18 Zuid-Limburg
  • Uit hoofde van de functie: ja
  • Vergoeding: onbezoldigd
  • Tijdsbeslag: wisselend

  D.

  • Lid Bestuurlijk Overleg VSV/OOGO/Passend Onderwijs Parkstad
  • Uit hoofde van de functie: ja
  • Vergoeding: onbezoldigd
  • Tijdsbeslag: wisselend

  E.

  • Lid Bestuurlijk Overleg Muziekschool SMK -werkgroep klinkend perspectief.
  • Uit hoofde van de functie: ja
  • Vergoeding: onbezoldigd
  • Tijdsbeslag: wisselend

  Overige nevenfuncties (onbezoldigd):

  • voorzitter R.K. Turn- en Acrobatenclub Simpelveld (wisselend)
  • voorzitter Stichting Promotie Simpelveld (wisselend)
  • beschermheer koninklijk erkende fanfare Eendracht Huls (wisselend)
  • gala-ordedrager Prinseroad Zumpelveld (wisselend)
  • burgerkeizer schutterij St. George Simpelveld (wisselend)
  • lid vereniging koninklijk gedecoreerden (wisselend)
  • lid buurtvereniging d’r Stamp (wisselend)
  • singer/songwriter “De Durpsjonge” (wisselend)
  • vicevoorzitter Internationaler Turnverband ITV (Duitsland) (wisselend)
  • ceremoniemeester diverse jubilea verenigingen (wisselend)
  • voorzitter feestcomités diverse verenigingsjubilea zusterverenigingen (wisselend)
  • bijzondere ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS) (wisselend)

Afspraak maken

Wilt u een gesprek met een collegelid, dan kunt u daarvoor contact opnemen met het bestuurssecretariaat.
Dat kan telefonisch via 045 5448301 of via E-mail: bestuur@simpelveld.nl

 • u wordt dan verzocht om het onderwerp waarover u wilt spreken aan te geven;
 • om u zo goed en snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, neemt in eerste instantie de deskundige ambtenaar contact met u op;
 • na dit overleg wordt bezien of een gesprek met een collegelid aan de orde is.

Alleen in uitzonderingsgevallen wijken we van deze procedure af.