Portefeuilleverdeling

 • Onderwijs
 • Welzijn
 • Economie en Toerisme
 • Evenementen.

Lees ook het coalitieakkoord.

Nevenfuncties

Bestuurslidmaatschappen/adviseursfuncties Ambtshalve (onbezoldigd)

 • Lid Bestuurscommissie Economie/Toerisme Parkstad Limburg
 • Lid Bestuurlijk overleg Regionale Economie Zuid Limburg
 • Lid Bestuurlijk Overleg VSV/OOGO/Passend Onderwijs Parkstad

Overige nevenfuncties (onbezoldigd)

 • voorzitter R.K. Turn- en Acrobatenclub Simpelveld
 • voorzitter Stichting Promotie Simpelveld
 • beschermheer koninklijk erkende fanfare Eendracht Huls 
 • gala-ordedrager Prinseroad Zumpelveld 
 • burgerkeizer schutterij St. George Simpelveld 
 • lid vereniging koninklijk gedecoreerden 
 • lid buurtvereniging d’r Stamp 
 • singer/songwriter “De Durpsjonge”
 • vicevoorzitter Internationaler Turnverband ITV (Duitsland)
 • ceremoniemeester diverse jubilea verenigingen
 • voorzitter feestcomités diverse verenigingsjubilea zusterverenigingen
 • bijzondere ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS)

Afspraak maken

Wilt u een gesprek met een collegelid, dan kunt u daarvoor contact opnemen met het bestuurssecretariaat.
Dat kan telefonisch via 045 5448301 of via E-mail: bestuur@simpelveld.nl

 • u wordt dan verzocht om het onderwerp waarover u wilt spreken aan te geven;
 • om u zo goed en snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, neemt in eerste instantie de deskundige ambtenaar contact met u op;
 • na dit overleg wordt bezien of een gesprek met een collegelid aan de orde is.

Alleen in uitzonderingsgevallen wijken we van deze procedure af.