Iemand anders voor u laten stemmen (volmacht)

Wat is het?

Kunt u zelf niet naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Dit kan bij alle verkiezingen. 

Hoe werkt het?

 • U vult de achterkant van uw stempas in.
 • U en degene die u machtigt ondertekenen allebei uw stempas.
 • U geeft degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.

Let op: voor gemeenteraadsverkiezingen geldt dat u alleen iemand kunt machtigen die in dezelfde gemeente woont als u.

De gemachtigde neemt de volgende zaken mee naar het stembureau:

 • Een kopie van uw identiteitsbewijs. Dit mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.
 • Uw ingevulde en ondertekende stempas of een volmachtbewijs.

Wat moet ik doen?

 • Degene die gemachtigd is, moet deze stem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen. Degene mag door maximaal 2 personen gemachtigd worden om te stemmen.
 • Bij Tweede Kamerverkiezingen, Europese verkiezingen en een referendum kunt u iemand machtigen uit elke Nederlandse gemeente.
 • Bij Provinciale Statenverkiezingen machtigt u iemand uit dezelfde provincie.
 • Bij waterschapsverkiezingen machtigt u iemand uit hetzelfde waterschap. 

Wanneer degene die u machtigt in dezelfde gemeente woont als u:

 • vult u de achterkant van uw stempas in
 • ondertekenen u en degene die u machtigt allebei uw stempas
 • geeft u degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee

Wanneer degene die u machtigt in een andere gemeente woont:

 • vult u een machtigingsformulier in dat verkrijgbaar is bij de gemeente
 • ondertekenen u en degene die u machtigt allebei het machtigingsformulier
 • levert u het machtigingsformulier uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingen in bij uw gemeente
 • stuurt de gemeente u een bericht dat uw aanvraag is goedgekeurd
 • stuurt de gemeente een volmachtbewijs naar degene die u hebt gemachtigd. Met dit volmachtbewijs kan deze persoon voor u stemmen.

Formulier L8 stemmen bij volmacht