Gemeente Simpelveld wil haar Romeins verleden recreatief ontsluiten en daarmee een nieuwe economische drager realiseren voor met name Bocholtz. Samen met partners stichting IKL en Sprinthills/Vita-Con BV heeft de gemeente daarvoor een concept ontwikkeld dat mede wordt gefinancierd door een bijdrage van IBA Parkstad.

De ambitie is om, met het uitdragen van het Romeins verleden, in Bocholtz en de directe omgeving het toerisme (nog meer) te versterken. Het idee is om sporen uit de geschiedenis zichtbaar te maken in het landschap en ondernemers te stimuleren in het vinden van een ‘verdienmodel’. Daarbij blikken wij ook over de grens en willen wij onze Duitse buren enthousiasmeren om dit thema samen met ons op te pakken en uit te werken.

Hiertoe hebben wij contact gezocht met de heemkundevereniging Laurensberg en de stadsarcheoloog van Aken, de heer Schaub. Ook hebben we studenten van RWTH benaderd om een concept te bedenken om het Romeins villalandschap van Bocholtz zichtbaar, tastbaar en beleefbaar te maken. Dat leidde tot een lijst van betekenisvolle punten en een aantal ideeën om het erfgoed zichtbaar te maken in het bestaande landschap.

Stichting Sprinthills, een initiatief van Rabobank Centraal Zuid-Limburg, heeft de ambitie om kennis, cultuurhistorie en ondernemerschap met elkaar te verbinden. De stichting wil bedrijven ondersteunen om business te ontwikkelen in de leisure-sector. Ze gaat samen met ondernemers uit Bocholtz en omgeving aan de slag om tot een uitvoeringsprogramma te komen.

Stichting IKL heeft kennis en ervaring in huis met betrekking tot ontwerp, uitvoering en beheer van het Limburgse cultuurlandschap. IKL gaat samen met vakinhoudelijke experts werksessies organiseren voor de inbreng van kennis over het Romeins verleden. Uiteindelijk moet het onderzoek van IKL leiden tot het benoemen van kansrijke objecten en thema’s in het landschap.