De plantdag staat gepland op zaterdag 27 januari 2024. Wij hopen deze dag feestelijk met u te kunnen vieren. Mensen die een boom hebben geadopteerd, mogen deze zelf (gedeeltelijk) aanplanten (zie voorwaarden deelnamen levensbomenbos).

De plantlocatie wordt conform het ontwerp van tevoren uitgezet en voorbereid/uitgegraven. De bomen worden op voorhand (gezien het gewicht +/- 100kg) door de buitendienst machinaal in het plantgat geplaatst, waarna drie kniepaaltjes (voor de stabiliteit) en noodzakelijke beluchting worden geïnstalleerd. De juiste hoogte van aanplant is van groot belang is om uitval te voorkomen. 

Op de aanplantdag zelf krijgt u de gelegenheid om de laatste scheppen aarde in het plantgat aan te brengen, de kniepaaltjes dieper in de grond te slaan, boombanden te bevestigen en de grond rondom de kluit aan te drukken. Verdere informatie volgt later.