Zorg

Zorg

Zorg gegevens algemeen

Akj vertrouwenspersonen in de jeugdhulp - Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg


Vragen en antwoorden

Bekijk hier de veel gestelde vragen en antwoorden over de veranderingen in de zorg.


Telefonische bereikbaarheid gemeente voor WMO-vragen gewijzigd

Er bereiken ons nog steeds veel vragen van inwoners over de (nieuwe) WMO. Om U goed van dienst te kunnen zijn hanteren wij voor de WMO de volgende openingstijden: Van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur kunt u terecht bij de balie van het gemeentehuis. Voor telefonische vragen over de WMO kunt u ons iedere werkdag tussen 08.30 uur en 12.30 uur bereiken; ’s middags zijn wij telefonisch niet bereikbaar voor WMO-vragen

De gemeente vindt het belangrijk dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en meedoen in de samenleving. De Wet maatschappelijke ondersteuning heeft als doel mensen hierin ondersteuning te bieden. Soms kunnen familie,vrienden of buren helpen wanneer u ondersteuning nodig heeft ten gevolge van een beperking.
Echter wanneer u met uw beperking niet zonder professionele hulp zelfstandig kunt wonen, dan kan de Wmo wellicht uitkomst bieden. Het Wmo-loket biedt onder andere informatie, advies en ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Welke voorzieningen zijn er?

Heeft u een beperking en bent u niet in staat om zonder hulp zelfstandig te wonen en te participeren in de samenleving? Dan kunt u een beroep doen op verschillende voorzieningen binnen de gemeente.

Algemeen gebruikelijke voorzieningen

Zoals de supermarkt, de taxi, het openbaar vervoer, de bibliotheek. Voorzieningen waar iedereen zondermeer gebruik van kan maken. Lukt dat niet alleen, dan lukt het misschien met hulp van familie of vrienden. Of u doet een beroep op een vrijwilliger.

Komt u er zelf niet helemaal uit? Loop dan eens binnen in d’r Durpswinkel. U kunt er voor allerlei diensten terecht, van boodschappen doen tot de maaltijdservice.

Dr Durpswinkel. Met een beetje hulp van elkaar redden we ons prima! (opent in youtube)

Voorliggende voorzieningen

Dit zijn voorzieningen voor een bepaalde groep mensen. Denk hierbij aan maaltijdvoorziening, maatschappelijk werk of ouderenwerk. U moet aan een aantal criteria voldoen om hiervoor in aanmerking te komen, zoals leeftijd, inkomen of sociale omstandigheden. Soms is een intake nodig.

Individuele voorzieningen

Dit zijn voorzieningen speciaal voor (individuele) burgers met een bepaalde beperking. De Wmo klantadviseur bekijkt door middel van een intake in hoeverre u in aanmerking komt voor een individuele voorziening. U kunt hierbij denken aan de volgende individuele voorzieningen:

 • Hulp bij het huishouden
 • Vervoersvoorzieningen (bijv. scootmobiel of Regiotaxi)
 • Woningaanpassingen (traplift etc.)
 • Hulpmiddelen( rolstoel etc.)

Aanvragen

U kunt voor elke hulpvraag terecht bij d’r Durpswinkel. De medewerkers informeren u over de verschillende mogelijkheden. Voor vragen of een individuele Wmo voorziening kunt u terecht bij de gemeente. Als dat nodig is, maakt de Wmo klantadviseur een afspraak voor een intake. Tijdens openingstijden van het gemeentehuis kunt u vrij binnenlopen. Wenst u meer informatie? Bezoek het loket of maak een afspraak door te bellen met 045 5448383 of stuur een email naar zorgloket In de meeste gevallen kunnen we uw vraag direct beantwoorden.

Kosten

Het indienen van een aanvraag is gratis.

Eigen bijdrage

Om de voorzieningen betaalbaar te houden moet u voor een individuele Wmo voorziening een eigen bijdrage betalen. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Daarnaast hangt de hoogte van uw bijdrage ook af van eventueel andere bijdrages die u betaalt zoals die van de AWBZ. U krijgt vervolgens van het Centraal Administratiekantoor(CAK) elke vier weken een f.actuur thuisgestuurd. Deze moet u binnen de aangegeven tijd betalen. Voor meer informatie www.hetcak.nl.


Kijk voor meer informatie over zorg en ondersteuning in de digitale wegwijzer van de overheid: www.regelhulp.nl


 • Meer te besteden door De VoorzieningenWijzer

  Wist u dat erg veel huishoudens in Nederland moeite hebben om financieel rond te komen? En, wist u dat dat te vaak niet nodig is? Er zijn heel veel regelingen en toeslagen waar deze huishoudens gebruik van kunnen maken. Maar dat is direct ook het probleem: het is veel en het is ingewikkeld geworden. Want waar heeft wie recht op en hoe vraag je dat aan?

  En dat geldt niet alleen voor toeslagen en regelingen: ook bij het afsluiten van een zorgverzekeringspakket, energieleverancier en het invullen van de Belastingaangifte zien we vaak kansen.

  Misschien heeft u ook recht op bepaalde bijdragen of toeslagen. Of kunt u overstappen naar een meer passende verzekering of energieleverancier. Wij wijzen u graag de weg en helpen u direct bij het aanvragen of overstappen. Wist u dat huishoudens na het adviesgesprek gemiddeld € 500 per jaar besparen? Maar misschien wel nog belangrijker: dat er weer rust en overzicht is omdat de financiën op orde zijn.

  Lees meer
 • Cliëntenondersteuning door Stichting MEE

  Als u een beperking of chronische ziekte heeft, kan het regelen van uw dagelijkse leven ingewikkeld zijn. Denk bijvoorbeeld aan het regelen van een woonplek, zorg, geldzaken, opvoeding, dagbesteding, vervoer, werk en onderwijs.
  Kunt u bij dat regelen wel een steuntje in de rug gebruiken? Iemand die samen met u bekijkt wat u nodig heeft en waar u terecht kunt? Een onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE denkt met u mee. Samen vindt u een oplossing. Ondersteuning is gratis. Er is geen indicatie of verwijzing nodig.
  Stichting MEE is telefonisch bereikbaar via 088-010 2222. Het kantoor van MEE, Frankenlaan 7 in Heerlen is na telefonisch overleg te bezoeken op afspraak. Meer informatie vindt u op de website www.meezuidlimburg.nl.
 • Adviesraad Sociaal Domein (ASD)

  De Stichting Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijk adviesorgaan.
  De Adviesraad Sociaal Domein adviseert gevraagd en ongevraagd de gemeente Simpelveld over beleid en ontwikkelingen in het sociale domein.

  De taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden van de Adviesraad zijn vastgelegd in een met de gemeente overeengekomen convenant. De inrichting en werkwijze van de Adviesraad  zijn vastgelegd in statuten en een huishoudelijk reglement.

  Lees meer
 • Geestelijke Gezondheidszorg

  Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz)

  Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening. Soms is dan verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig (conform de Wet verplichte GGZ (Wvggz). De gemeente is een extra toegang tot verplichte zorg. De toegang tot verplichte zorg voor professionals in de GGZ en het OM blijft ook bestaan.

  Lees meer