Zorg

Zorg

Zorg gegevens algemeen

Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg


Vragen en antwoorden

Bekijk hier de veel gestelde vragen en antwoorden over de veranderingen in de zorg.Telefonische bereikbaarheid gemeente voor WMO-vragen gewijzigd

Er bereiken ons nog steeds veel vragen van inwoners over de (nieuwe) WMO. Om U goed van dienst te kunnen zijn hanteren wij voor de WMO de volgende openingstijden:
Van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur kunt u terecht bij de balie van het gemeentehuis.
Voor telefonische vragen over de WMO kunt u ons iedere werkdag tussen 08.30 uur en 12.30 uur bereiken; ’s middags zijn wij telefonisch niet bereikbaar voor WMO-vragen
 

De gemeente vindt het belangrijk dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en meedoen in de samenleving. De Wet maatschappelijke ondersteuning heeft als doel mensen hierin ondersteuning te bieden. Soms kunnen familie,vrienden of buren helpen wanneer u ondersteuning nodig heeft ten gevolge van een beperking.
Echter wanneer u met uw beperking niet zonder professionele hulp zelfstandig kunt wonen, dan kan de Wmo wellicht uitkomst bieden. Het Wmo-loket biedt onder andere informatie, advies en ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Welke voorzieningen zijn er?

Heeft u een beperking en bent u niet in staat om zonder hulp zelfstandig te wonen en te participeren in de samenleving? Dan kunt u een beroep doen op verschillende voorzieningen binnen de gemeente.

Algemeen gebruikelijke voorzieningen

Zoals de supermarkt, de taxi, het openbaar vervoer, de bibliotheek. Voorzieningen waar iedereen zondermeer gebruik van kan maken. Lukt dat niet alleen, dan lukt het misschien met hulp van familie of vrienden. Of u doet een beroep op een vrijwilliger.

Komt u er zelf niet helemaal uit? Loop dan eens binnen in d’r Durpswinkel. U kunt er voor allerlei diensten terecht, van boodschappen doen tot de maaltijdservice.

Voorliggende voorzieningen

Dit zijn voorzieningen voor een bepaalde groep mensen. Denk hierbij aan maaltijdvoorziening, maatschappelijk werk of ouderenwerk. U moet aan een aantal criteria voldoen om hiervoor in aanmerking te komen, zoals leeftijd, inkomen of sociale omstandigheden. Soms is een intake nodig.

Individuele voorzieningen

Dit zijn voorzieningen speciaal voor (individuele) burgers met een bepaalde beperking. De Wmo klantadviseur bekijkt door middel van een intake in hoeverre u in aanmerking komt voor een individuele voorziening. U kunt hierbij denken aan de volgende individuele voorzieningen:

  • Hulp bij het huishouden
  • Vervoersvoorzieningen (bijv. scootmobiel of Regiotaxi)
  • Woningaanpassingen (traplift etc.)
  • Hulpmiddelen( rolstoel etc.)

Aanvragen

U kunt voor elke hulpvraag terecht bij d’r Durpswinkel. De medewerkers informeren u over de verschillende mogelijkheden. Voor vragen of een individuele Wmo voorziening kunt u terecht bij de gemeente. Als dat nodig is, maakt de Wmo klantadviseur een afspraak voor een intake. Tijdens openingstijden van het gemeentehuis kunt u vrij binnenlopen. Wenst u meer informatie? Bezoek het loket of maak een afspraak door te bellen met 045 5448383 of stuur een email naar zorgloket In de meeste gevallen kunnen we uw vraag direct beantwoorden.

Kosten

Het indienen van een aanvraag is gratis.

Eigen bijdrage

Om de voorzieningen betaalbaar te houden moet u voor een individuele Wmo voorziening een eigen bijdrage betalen. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Daarnaast hangt de hoogte van uw bijdrage ook af van eventueel andere bijdrages die u betaalt zoals die van de AWBZ. U krijgt vervolgens van het Centraal Administratiekantoor(CAK) elke vier weken een f.actuur thuisgestuurd. Deze moet u binnen de aangegeven tijd betalen. Voor meer informatie www.hetcak.nl.


Kijk voor meer informatie over zorg en ondersteuning in de digitale wegwijzer van de overheid: www.regelhulp.nl