Wonen in een instelling (Wlz)

Wonen in een instelling

Soms is thuiswonen geen optie, ook niet met hulp. Heeft u of uw kind 24 uur per dag zorg of toezicht nodig? En kunnen familie en naasten deze zorg niet (meer) bieden? Dan zijn er verschillende woonvormen waar u terecht kunt.

Woonvormen

Er bestaan verschillende woonvormen voor kinderen en volwassenen:

  • Verpleeghuis
  • Verzorgingshuis
  • Gezinshuis
  • Woonvormen voor mensen met een verstandelijke beperking
  • Wooninitiatieven van ouders voor hun kind met een beperking
  • Instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
  • Hospice

Briefadres aanvragen

Verhuist u naar een instelling, bijvoorbeeld een zorginstelling of gevangenis? Dan kunt u een briefadres aanvragen. Uw post gaat dan naar een ander adres, bijvoorbeeld naar een familielid, vriend of kennis.

Aanvraag (zorg)indicatie

Heeft u, of uw kind, 24 uur per dag zorg of toezicht nodig? Via de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgt u alle zorg die u nodig heeft voor uw aandoening of beperking. Een Wlz-indicatie vraagt u aan via Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).