Zie ook

  • Klacht indienen

    Heeft u een klacht over (een medewerker van) de gemeente? Lees hier hoe u uw klacht kunt indienen.

  • Bezwaar maken

    Bent u het oneens met een besluit van de gemeente? Bekijk hier hoe u een bezwaarschrift kunt indienen.

  • Melding openbare ruimte

    Heeft u een melding of klacht die bijvoorbeeld te maken heeft met: afval, bladeren, overlast ratten, schade aan wegen, straat vegen, straatverlichting, strooien, verstoppingen riool, verkeersborden etc.