Meldpunt Overlast

Voor overlast of zorgen in uw woonomgeving

Niet voor scheve stoeptegels of kapotte lantaarnpalen maar voor alles wat met overlast in het sociaal domein te maken heeft. Heeft u bijvoorbeeld problemen met geluidsoverlast, jongeren die overlast veroorzaken of maakt u zich zorgen over een verward persoon of de veiligheid in uw buurt? Voor al dat soort overlastmeldingen belt u de gemeente: 045 5448383 of stuur een mail naar overlast@simpelveld.nl.

Wat doet de gemeente met uw melding?

Onze telefoniste noteert en registreert uw melding en leidt deze door naar de benodigde professionals of  instantie(s). De gemeente voert indien noodzakelijk de regie in het dossier. Uit het totaal aantal registraties en de inhoud daarvan kan uiteindelijk de ernst van de situatie afgeleid worden. Deze professionals zorgen voor de afhandeling van de klacht/overlastsituatie. Daarna brengen we ook u op de hoogte van hetgeen er met uw melding is gebeurd.

Buurtbemiddeling

De beste oplossing is natuurlijk dat u er samen, met degene die overlast geeft, uitkomt. Bijvoorbeeld door er met elkaar over te praten. Maar aanspreken kan heel spannend zijn. Als u er samen niet uitkomt kunt u misschien de buurtbemiddeling nog inschakelen.

Spoed? Bel 112

Het meldpunt overlast is geen crisisdienst! Uw meldingen worden pas op de eerstvolgende werkdag gezien. Bij acute situaties (ook overdag) altijd politie/112 bellen.

Zie ook

  • Melding openbare ruimte

    Heeft u een melding of klacht die bijvoorbeeld te maken heeft met: afval, bladeren, overlast ratten, schade aan wegen, straat vegen, straatverlichting, strooien, verstoppingen riool, verkeersborden etc.

  • Bezwaar maken

    Bent u het oneens met een besluit van de gemeente? Bekijk hier hoe u een bezwaarschrift kunt indienen.

  • Klacht indienen

    Heeft u een klacht over (een medewerker van) de gemeente? Lees hier hoe u uw klacht kunt indienen.