Meteen regelen?

Het is mogelijk via elektronische weg bezwaar aan te tekenen
U hebt een DigiD inlogcode(externe link) nodig om u online te legitimeren.

DigiD linkBezwaar maken

Wat is het?

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Hoe werkt het?

 • In het besluit van de gemeente staat of u bezwaar kunt maken. Ook staat in dat besluit naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen.
 • Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. Deze periode begint op de dag ná de datum waarop het besluit aan u is gestuurd.
 • De gemeente kan u vragen langs te komen om uw bezwaar te bespreken.

Wat moet ik doen?

 • Vraag voordat u bezwaar maakt het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat om advies.
 • U maakt bezwaar door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. Zet in uw bezwaarschrift de volgende informatie:
  • uw naam en adres
  • de datum van uw bezwaar
  • om welk besluit het gaat
  • waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening

Hoelang duurt het?

 • De gemeente beslist binnen 6 weken op uw bezwaar.
 • Als de gemeente een bezwaarschriftencommissie heeft, beslist zij binnen 12 weken.
 • De gemeente kan deze termijn verlengen. U krijgt hiervan altijd bericht.

Beroep indienen

Als de gemeente uw bezwaar heeft afgewezen, kunt u in het besluit zien of u beroep kunt indienen bij de rechter(externe link). U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.

Bent u van gedachten veranderd en wilt u uw bezwaar intrekken? Dan kunt u dit via het onderstaande formulier bezwaar intrekken doen (vereist DigiD). 

DigiD linkBezwaar intrekken

Zie ook

 • Melding openbare ruimte

  Heeft u een melding of klacht die bijvoorbeeld te maken heeft met: afval, bladeren, overlast ratten, schade aan wegen, straat vegen, straatverlichting, strooien, verstoppingen riool, verkeersborden etc.

 • Klacht indienen

  Heeft u een klacht over (een medewerker van) de gemeente? Lees hier hoe u uw klacht kunt indienen.