Melding, klacht of bezwaar?

Een melding, een klacht of een bezwaar. Voor u is het misschien één pot nat. Maar binnen de overheid maken we onderscheid in deze begrippen. We zetten het even voor u op een rijtje:

Melding openbare ruimte

Heeft u een melding of klacht die bijvoorbeeld te maken heeft met: zwerfafval, bladeren, overlast ratten, schade aan wegen, straat vegen, strooien, verstoppingen riool, verkeersborden etc.

Meldingen inzake openbare verlichting

Indien u een klacht of melding heeft inzake de openbare verlichting, kunt u direct een melding maken bij onze aannemer voor de openbare verlichting SPIE.

Alleen indien sprake is van een acuut gevaarlijke situatie, bijvoorbeeld vrij liggende elektrisch kabels na een aanrijding, vragen wij u direct telefonisch contact op te nemen met de gemeente via tel: 045 5448383 om de situatie veilig te stellen.

Meldpunt overlast

Niet voor scheve stoeptegels of kapotte lantaarnpalen maar voor alles wat met overlast in het sociaal domein te maken heeft. Heeft u bijvoorbeeld problemen met geluidsoverlast, jongeren die overlast veroorzaken of maakt u zich zorgen over een verward persoon of de veiligheid in uw buurt?

Overige meldingen

Wilt u een melding doen van bijvoorbeeld een mishandeling, milieuvervuiling, gevonden of verloren voorwerpen, etc.? Kijk dan via bovenstaande button tussen de overige meldingen.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Klacht indienen (klacht medewerker of bestuurder)

Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder van de gemeente Simpelveld, dan kunt u een klacht indienen.