Brandveiligheid, melding of vergunning

Wat is het?

Voor bepaalde gebouwen (bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, café of hotel) heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig (vroeger de ‘gebruiksvergunning’). De gemeente stelt dan extra eisen aan de brandveiligheid van een gebouw als dat nodig is. Deze eisen voorkomen brand, brandgevaar en ongevallen bij brand.

Melding gebouwen of tijdelijke bouwwerken

Voor sommige gebouwen moet u een melding voor brandveilig gebruik doen bij de gemeente. Bijvoorbeeld voor gebouwen waar minstens 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn. Dit geldt ook voor tijdelijke bouwwerken, zoals een bouwkeet. U doet de melding bij de gemeente. Dit is gratis.

Via Omgevingsloket Online kunt u checken of u een vergunning nodig hebt of alleen een melding moet doen.

Melding terreinen en overige plaatsen

Er is een landelijke regeling voor brandveilig gebruik en basishulpverlening op overige plaatsen (Bbgbop). Het doel van deze regeling is de brandveiligheid te verbeteren op plaatsen waar veel mensen bij elkaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan evenemententerreinen en campings. U bent dan verplicht een melding te doen bij de gemeente.

Hoe werkt het?

In deze gevallen vraagt u een omgevingsvergunning aan voor brandveilig gebruik:

 • U biedt slaapplekken aan meer dan 10 personen. Bijvoorbeeld in een hotel, pension, ziekenhuis of verpleegtehuis.
 • In het gebouw zijn overdag meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar aanwezig. Bijvoorbeeld in een basisschool of kinderdagverblijf.
 • In het gebouw zijn overdag meer dan 10 personen aanwezig met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Bijvoorbeeld bij een dagopvang.

Let op! Als u geen omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik aanvraagt, terwijl dit wel had gemoeten, bent u strafbaar.

Melding

Als er minstens 50 personen tegelijkertijd bij elkaar in een gebouw zijn, doet u een melding voor brandveilig gebruik. Denk daarbij aan:

 • onderwijsgebouwen voor middelbaar en voortgezet onderwijs (voor kinderen ouder dan 12 jaar en volwassenen) 
 • lichte industrie, zoals loodsen, stallen of tuinbouwkassen
 • kantoren, bijvoorbeeld bankgebouwen, gemeentehuizen of provinciehuizen
 • bijeenkomsten in bijvoorbeeld congrescentra, kerken, wijkgebouwen of theaters
 • zwembaden, sportzalen, sporthallen of fitnesscentra
 • winkelcentra, warenhuizen, supermarkten, stationsgebouwen of winkels bij tankstations

Wat heb ik nodig?

 • Als ondernemer hebt u eHerkenning en uw KvK-vestigingsnummer nodig.
 • Als particulier hebt u uw DigiD nodig.

Hoelang duurt het?

 • Voor een vergunning: 6 maanden. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
 • Voor een melding: uw melding en bijbehorende documenten moeten minimaal 4 weken voordat u het gebouw, bouwwerk of terrein gaat gebruiken, zijn ingediend.

Bezwaar of beroep

 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over uw vergunning, kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing over uw melding, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.