Gemeente Simpelveld gaat een levensbomenbos aanleggen op het weiland grenzend aan het Hellingbos. Inwoners, verenigingen en bedrijven kregen de mogelijkheid om een (gedenk)boom te adopteren naar aanleiding van bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, overlijden of een andere belangrijke (persoonlijke) gebeurtenis.

In totaliteit worden in het Levensbomenbos 72 bomen aangeplant. Hiervan zijn 56 bomen tijdens de eerste inschrijvingsronde en 16 tijdens de tweede inschrijvingsronde geadopteerd. 

Het Levensbomenbos biedt een herinnering die blijft voortleven. Een bijzonder aandenken dat groeit en ieder jaar opnieuw opbloeit.

Het realiseren van een Levensbomenbos in Simpelveld is een idee van de gemeenteraad in 2022.

Planning

 1. Afgerond: Perceel Levensbomenbos Simpelveld bekend -

  Het Levensbomenbos komt op een perceel grenzend aan het Hellingbos.

  Op onze vraag naar geschikte locaties voor een Levensbomenbos hebben wij veel reacties gekregen. Samen met de mensen die mogelijke percelen hebben voorgesteld, hebben wij gekeken naar een geschikte locatie. En deze hebben we gevonden in een perceel grenzend aan het Hellingbos.

 2. Afgerond: Inschrijving 1ste ronde -

  Vanaf 17 april tot en met 8 mei 2023 kunnen inwoners, verenigingen en bedrijven uit Simpelveld zich inschrijven voor het adopteren van een levensboom (1ste inschrijvingsronde)

  (De voorwaarden deelname levensbomenbos (1ste inschrijvingsronde) Simpelveld zijn bij inschrijving van toepassing).

 3. Afgerond: Einde inschrijving 1ste ronde -

  Inschrijvingstermijn 1ste ronde verloopt.

 4. Afgerond: Inschrijving 2de ronde -

  Op 18 september werd de tweede inschrijftermijn geopend voor de resterende 16 levensbomen. Vanwege grote belangstelling is deze inschrijfronde al op 19 september gesloten. Alle bomen in het Levensbomenbos zijn inmiddels geadopteerd. 

 5. Afgerond: Plantdag -

  De plantdag staat gepland op zaterdag 27 januari 2024. Wij hopen deze dag feestelijk met u te kunnen vieren. Mensen die een boom hebben geadopteerd, mogen deze zelf (gedeeltelijk) aanplanten.