Naast dit pand woonde Hubert Rhoen, evenals zijn vader en grootvader landmeter en burgemeester van Bocholtz.(1911 – 1917). Van 1917 –1950 was hij burgemeester van Vaals. Van 1941 – 1945 door de bezetters als gijzelaar gevangen gehouden. Gewaardeerd en Koninklijk onderscheiden voor zijn sociaal en ondernemend beleid.

Foto van burgemeester Hubert Rhoen