Deze pastorie is lange tijd bewoond door Arnold Dydden. Deze was namens de orde der norbertijnen van de abdij Beaurepart te Luik pastoor van Simpelveld (1571-1616). Hiertoe behoorde ook Bocholtz.

Arnold Dydden hield er een uitgebreide administratie op na. Hij verplichtte de parochianen tot afdracht van de kerkbelastingen. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd hij meermaals beroofd. Kerk en pastorie werden destijds vernield.