Beroemde personen

Een blijvende herinnering aan burgers met buitengewone kwaliteiten die in onze gemeente hebben gewoond.

Clara fey straat Simpelveld

In de gemeente Simpelveld willen wij personen met buitengewone kwaliteiten die reeds overleden zijn, maar in hun werkzame leven op cultureel, wetenschappelijk of maatschappelijk gebied op uitzonderlijke wijze hun sporen hebben nagelaten op een gepaste wijze eren.

Daarbij kan het gaan om personen die woonachtig waren in onze gemeente of personen van wie de wieg in de gemeente Simpelveld heeft gestaan.

Een aantal personen met bijzondere kwaliteiten willen wij ons blijvend kunnen herinneren. Een korte persoonsbeschrijving is op een plaquette vermeld die aan hun geboorte- en/of woonhuis is bevestigd.

In de gemeente Simpelveld maken mensen zich bijzonder verdienstelijk voor onze samenleving. Deze mensen worden door andere mensen vaak voorgedragen voor een Koninklijke Onderscheiding. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor verenigingen om in aanmerking te komen voor een Koninklijke Erepenning. Ook kunnen burgers voor het ereburgerschap van de gemeente Simpelveld in aanmerking komen. Er zijn een aantal mogelijkheden binnen onze gemeenschap om die mensen te eren, wie ere toekomt.