De hoeve Overhuizen werd in 1666 aangekocht door Edmond Godfried von Bocholtz. Deze invloedrijke man was landcommandeur van de balie Alden Biesen binnen de Duitse Ridderorde.

Overhuizen bracht hij onder in een bekeerlingenstichting waarmee hij beoogde een adellijk persoon te ondersteunen die van Protestant Katholiek zou worden. Dit werd Edmond Otto baron von Rochau (+ 1679).

Foto van Edmond Godfried von Bocholtz