Portefeuilleverdeling

 • Mobiliteit en Infra
 • Werk en Inkomen
 • Personeel en Organisatie
 • Sport

Lees ook het coalitieakkoord.

Nevenfuncties

Bestuurslidmaatschappen/adviseursfuncties:

A.

 • Voorzitter Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur ISD Kompas
 • Uit hoofde van de functie: ja
 • Vergoeding: bezoldigd
 • Tijdsbeslag: wisselend

B.

 • Lid Algemeen Bestuur GGD
 • Uit hoofde van de functie: ja
 • Vergoeding: bezoldigd
 • Tijdsbeslag: wisselend

C.

 • Lid Algemeen Bestuur Omnibuzz
 • Uit hoofde van de functie: ja
 • Vergoeding: bezoldigd
 • Tijdsbeslag: wisselend

D.

 • Lid Stuurgroep Sociaal Economische Structuurversterking
 • Uit hoofde van de functie: ja
 • Vergoeding: bezoldigd
 • Tijdsbeslag: wisselend

Overige nevenfuncties (onbezoldigd):

 • Lid vereniging van koninklijk gedecoreerden (wisselend)
 • Lid van de toelatingscommissie scholengemeenschap Sophianum Gulpen (wisselend)
 • Lid reanimatienetwerk  (wisselend)
 • Docent en Rt-er scholengemeenschap Sophianum Gulpen (wisselend)
 • Lid OPR (OndersteuningsPlanRaad) Maastricht e.o. (wisselend)

Afspraak maken

Wilt u een gesprek met een collegelid, dan kunt u daarvoor contact opnemen met het bestuurssecretariaat.
Dat kan telefonisch via 045 5448301 of via E-mail: bestuur@simpelveld.nl

 • u wordt dan verzocht om het onderwerp waarover u wilt spreken aan te geven;
 • om u zo goed en snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, neemt in eerste instantie de deskundige ambtenaar contact met u op;
 • na dit overleg wordt bezien of een gesprek met een collegelid aan de orde is.

Alleen in uitzonderingsgevallen wijken we van deze procedure af.