Portefeuilleverdeling

 • Mobiliteit en Infra
 • Werk en Inkomen
 • Personeel en Organisatie
 • Sport

Lees ook het coalitieakkoord.

Nevenfuncties

Bestuurslidmaatschappen/adviseursfuncties Ambtshalve (onbezoldigd)

 • Voorzitter Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur ISD Kompas
 • Bestuurslid WOZL en WSP
 • Bestuurslid Arbeidsmarktbeleid
 • Lid Bestuurscommissie Ruimte en Mobiliteit

Overige nevenfuncties (onbezoldigd)

 • Lid vereniging van koninklijk gedecoreerden Simpelveld-Bocholtz
 • Lid reanimatienetwerk¬†Simpelveld

Afspraak maken

Wilt u een gesprek met een collegelid, dan kunt u daarvoor contact opnemen met het bestuurssecretariaat.
Dat kan telefonisch via 045 5448301 of via E-mail: bestuur@simpelveld.nl

 • u wordt dan verzocht om het onderwerp waarover u wilt spreken aan te geven;
 • om u zo goed en snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, neemt in eerste instantie de deskundige ambtenaar contact met u op;
 • na dit overleg wordt bezien of een gesprek met een collegelid aan de orde is.

Alleen in uitzonderingsgevallen wijken we van deze procedure af.