Gemeentesecretaris / Algemeen directeur

De secretaris is aanwezig in de B&W-vergadering en staat het college, de burgemeester en de door hen ingestelde commissies terzijde bij de uitoefening van hun taak. De secretaris ondertekent mede de stukken die van het college uitgaan. De gemeentesecretaris is ook algemeen directeur over de ambtelijke organisatie.

Nevenfuncties

Ambtshalve 

  • Van Breugel Advies (bezoldigd)

Nevenfuncties

  • MEE Zuid-Limburg (bezoldigd)

Afspraak maken

Wilt u een gesprek met een collegelid, dan kunt u daarvoor contact opnemen met het bestuurssecretariaat.
Dat kan telefonisch via 045 5448301 of via E-mail: bestuur@simpelveld.nl

  • u wordt dan verzocht om het onderwerp waarover u wilt spreken aan te geven;
  • om u zo goed en snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, neemt in eerste instantie de deskundige ambtenaar contact met u op;
  • na dit overleg wordt bezien of een gesprek met een collegelid aan de orde is.

Alleen in uitzonderingsgevallen wijken we van deze procedure af.