De rekenkamercommissie doet op eigen initiatief onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. Ook kunnen de gemeenteraad of inwoners van Simpelveld suggesties doen voor onderzoek naar een specifiek onderwerp. De commissie stelt zelf vast wat zij onderzoekt en hoe het onderzoek wordt uitgevoerd. Zij brengt advies uit aan de gemeenteraad zonder een partijpolitiek oordeel.

In de raadsvergadering van 11 oktober 2018 is mevrouw L. Schouterden benoemd tot voorzitter, enig lid van de Rekenkamercommissie Simpelveld.
De werkwijze van de commissie is opgenomen in de,
Verordening Rekenkamercommissie gemeente Simpelveld 2018

Ook is de visie, missie en werkwijze vastgelegd in het document,
De vernieuwde Rekenkamercommissie Simpelveld 2018