De raadsgriffie is de belangrijkste spil in uw contact met de gemeenteraad. De raadsgriffie kan u informeren over hoe u raad kunt geven aan de gemeenteraad. U kunt met al uw vragen en opmerkingen over de gemeenteraad bij de raadsgriffie terecht! De raadsgriffie verzorgt de communicatie van de gemeenteraad en de griffie ondersteunt de gemeenteraad bij haar werk door: het geven van advies aan de (leden van de) gemeenteraad en raadscommissie. De griffie zorgt voor het voorbereiden van vergaderingen, het verspreiden van (vergader)stukken en notities en het maken van vergaderverslagen.

Zoekt u contact met de gemeenteraad of wilt u geïnformeerd worden over de werkzaamheden van de raad? Dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffier.

Samenstelling raadsgriffie

Raadsgriffie

Plaatsvervangend griffier: 1e loco - de heer G.G.H. Hollands
Griffiemedewerkster: Mevrouw R. Bartholomé
Notuliste: Mevrouw R. Bartholomé