Tijdens de commissievergaderingen mogen burgers inspreken op een onderwerp dat geagendeerd is. Zo kunt u uw mening geven, een probleem uitleggen of een verzoek toelichten.

Elke inspreker krijgt maximaal 10 minuten het woord. De commissieleden hebben de gelegenheid om verhelderende vragen te stellen. Er vindt geen discussie plaats tussen een inspreker en de deelnemers van de commissievergadering.

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, meldt u dit tenminste achtenveertig uur voor de aanvang van de commissievergadering aan de griffier. U geeft aan over welk onderwerp u het woord wilt voeren, uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

U kunt zich aanmelden bij de raadsgriffier, telefoon: 045 5448383 of via de Email: griffier@simpelveld.nl