De gemeenteraad laat zich adviseren door een raadscommissie waarin naast raadsleden ook fractieassistenten kunnen zitten.

Vergaderschema van de raadscommissie(externe link) 

Tijdens commissievergaderingen bereiden raadsleden en fractieassistenten zich voor op de raadsvergadering. Ze stellen bijvoorbeeld vragen aan het college over voorgestelde plannen. Of het college licht plannen toe in de commissievergadering. In deze vergaderingen worden geen besluiten genomen, maar geadviseerd over een voorstel of eigener beweging advies gegeven dan wel overleg gepleegd met de burgemeester, de wethouder of het college van burgemeester en wethouders.