Uitkijkpunt Hulsveld wordt een van de toegangspoorten tot het Land van Kalk. Het gebied wordt ingericht met een prachtig park en kleinschalige daghoreca.

Wethouder Hub Hodinius: “Het overgrote deel van de toeristen komt naar Zuid-Limburg om te wandelen en te fietsen. Dat zijn nog steeds de hoofdactiviteiten. Maar mensen willen tijdens hun wandeling ook iets beleven. Waar kan dat beter dan bovenop de Huls? De top van de heuvel biedt een uniek uitzicht over de hele regio. Bij helder weer zie je de uitlopers van de Eifel en de Ardennen. Het is een van de mooiste panorama’s van heel Limburg. Toeristisch gezien is dit een markant punt dat verder ontwikkeld kan worden tot een uitkijkpunt, dat past in de landelijke omgeving.”

Heel bijzonder is dat de beroemde sarcofaag van Simpelveld een plek krijgt in de plannen voor het uitkijkpunt. Een exacte kopie van het origineel (dat te bewonderen is in het Oudheidkundig Museum van Leiden), wordt op een bijzondere manier in de heuvel verwerkt, waardoor dit unieke object weer zichtbaar is, daar waar het ooit werd ontdekt: in Simpelveld. Het Romeinse gebouw dat op het reliëf in de askist is te zien, komt in de vorm van een glazen huisje terug boven op de Huls. Daarmee wordt een klein stukje van het Rijke Romeinse verleden van deze gemeente toegankelijk gemaakt.

Definitief ontwerp

Graag presenteren wij u het definitieve ontwerp voor de inrichting van Uitkijkpunt Hulsveld. Een prachtig plan met een fraai landschapspark en kleinschalige daghoreca waar mensen kunnen genieten van een van de mooiste panorama’s van Limburg:

In het voortraject hebben we zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen en bezwaren van belanghebbenden. Met dit plan doen we recht aan de uitstraling van deze unieke plek én het woongenot van de omgeving.

In de presentatie zijn de volgende onderdelen te zien:

  • Landschapsarchitect Barry Kerckhoffs geeft een toelichting op het landschapspark.
  • Architect Lars Dreessen vertelt iets over het horecagebouw.
  • Om al deze plannen te realiseren moet het bestemmingsplan worden gewijzigd om er de bebouwing en horeca mogelijk te maken. Daarvoor volgen we een formele en nauwkeurige procedure. Sjoerd van de Venne (adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu) zal u daar meer over vertellen.

Voorontwerp- bestemmingsplan “Herinrichting Uitkijkpunt Huls” 

Het bestemmingsplan kan worden ingezien in het gemeentehuis aan de Markt 1 te Simpelveld en is tevens te raadplegen via de website ruimtelijkeplannen(externe link) Het plan heeft de volgende identificatiecode: NL.IMRO.0965.BPuitkijkpunthuls-VO01.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de herinrichting van een deel van het Hulsveld en het realiseren van een uitkijkpunt. Verder wordt voorzien in een (dag)horecagelegenheid met terras. Tevens zullen de huidige parkeervoorzieningen (langsparkeren) uitgebreid worden. Het in zuidelijke richting aflopende terrein wordt heringericht als park met wandelpad(en) en enkele zit-eilanden, en is openbaar toegankelijk. 

Overige projecten

Meer