Omgevingsvergunning

Wat is het?

Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie of airco-unit plaatst of een boom wilt kappen.

Wat moet ik doen?

Overleg vooraf met de gemeente over uw plannen. Dan komt u niet voor verrassingen te staan. Dit heet een vooroverleg. Neem bij het maken van uw plannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente.

 • Check op Omgevingsloket (overheid.nl) of u een omgevingsvergunning nodig hebt.
 • Als u een vergunning nodig hebt, vraagt u die aan via Omgevingsloket online. Doe dit minimaal 8 weken voordat u wilt starten met de werkzaamheden. Bij een uitgebreide aanvraag doet u dit minimaal 6 maanden van tevoren.
 • Bij een uitgebreide aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Dit ontwerpbesluit is nog geen definitief besluit. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening over dit ontwerpbesluit geven. Dit heet een zienswijze.
 • Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geeft u in uw zienswijze aan waarom.
 • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Wat heb ik nodig?

 • Als u voor uw woning een omgevingsvergunning aanvraagt, hebt u uw DigiD nodig.
 • Als u voor uw bedrijf een omgevingsvergunning aanvraagt, hebt u eHerkenning nodig.

Verder hangt het van uw aanvraag af welke documenten en gegevens u nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan:

 • een berekening of bouwtekening
 • plattegronden van de verdiepingen van het gebouw (schaal 1:100)
 • een situatietekening (schaal 1:1000 tot 1:1500)
 • een tekening van de gevelaanzichten (schaal 1:100)
 • dwarsdoorsneden en lengtedoorsneden (schaal 1:100)
 • details over het uiterlijk van het bouwwerk

Zorg ervoor dat u tekeningen meestuurt die de huidige én nieuwe situatie laten zien.

Participatie, meepraten en meedenken

Als een aanvraag niet in het omgevingsplan past, is de aanvrager van een omgevingsvergunning verplicht tot participatie met derden. Ook als participatie niet verplicht is, adviseren wij altijd met uw (directe) omgeving te communiceren als u gaat verbouwen. Lees hier meer over Participatie.

Hoelang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u van ons bericht. De gemeente kan deze periode met 6 weken verlengen. Soms hebben wij advies en toestemming van een andere organisatie (bevoegd gezag) nodig. Dan komen er nog 4 weken bij.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Maak dan binnen 6 weken bezwaar. 

Lees hier hoe u bezwaar kunt maken: Bezwaar maken|Gemeente Simpelveld.

Wat kost het?

Het aanvragen van een omgevingsvergunning kost geld. Dit worden ook wel de leges genoemd. Hoe hoog de kosten zijn hangt af van het soort vergunning dat u aanvraagt. De gemeente bepaalt de totale kosten op basis van de Legesverordening, waarin per activiteit een legesbedrag staat opgenomen in de tarieventabel. De bedragen die van toepassing zijn worden bij elkaar opgeteld voor de totale legeskosten.

Enkele omgevingsvergunningen kosten een vast bedrag (op basis van de Legesverordening 2024):

 • Airco-unit of warmtepomp - € 72,00
 • Kapvergunning - € 27,50

Een overzicht van alle kosten vindt u in de gemeentelijke legesverordening, hoofdstuk 2. Deze verordening wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld.

Legesverordening 2024