Wat is het?

De Verordening Leerlingenvervoer is een regeling voor het vervoer van kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen gaan vanwege bijvoorbeeld ziekte, een structureel handicap of omdat de school te ver weg is. U vraagt leerlingenvervoer aan bij de gemeente. De gemeente bepaalt aan de hand van de Verordening of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer en welk soort vervoersvoorziening er wordt toegekend. Het gaat dan om vervoer tussen uw woonadres en de dichtstbijzijnde school die passend is voor uw kind.

Hoe werkt het?

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor leerlingenvervoer zijn onder andere:

 • uw kind kan door een structurele handicap niet of niet zelfstandig (dus met begeleiding) naar school reizen;
 • de afstand tussen uw woning en de school (Er geldt een kilometergrens van 4 km)
 • de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van het kind en het gezin.

Wanneer u een aanvraag doet en deze is goedgekeurd, komt uw kind in aanmerking voor een vervoersvoorziening. De soort vergoeding is afhankelijk van o.a. de leeftijd, de afstand tot de school en de beperking van het kind.

Daarnaast geldt dat:

 • er geen andere wet- of regelgeving van toepassing is waarop u beroep kunt doen
 • uw aanvraagformulier juist en volledig is ingevuld. U afhankelijk van uw inkomen een eigen bijdrage moet betalen

We kennen de volgende soorten vergoedingen:

 1. Fietsvergoeding: de gemeente geeft een fietsvergoeding tussen woning en school en vice versa.
 2. Openbaar vervoer: de gemeente geeft een vergoeding voor het openbaar vervoer.
  • De gemeente beoordeelt of uw kind met het openbaar vervoer naar school kan. Is dat zo, dan krijgt u daar een vergoeding voor.
 3. Georganiseerd vervoer: vervoer georganiseerd door de gemeente.
  • De gemeente regelt dat uw kind met een rolstoelbus, taxibus (of bij hoge uitzondering een taxi) naar en van school wordt gebracht.
  • Werkende ouders zijn geen reden voor toekenning van georganiseerd vervoer. Een vergoeding voor het openbaar- of eigen vervoer is dan misschien wel mogelijk.
 4. Eigen vervoer: u krijgt een vergoeding voor het zelf brengen en halen van uw kind.
  • De gemeente bepaalt de bekostiging die gebaseerd is op de kosten van het openbaar vervoer, de kilometervergoeding van de auto of de fiets.

Wat moet ik doen?

U dient een aanvraag in bij de gemeente. Doe dit vóór 1 juni. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

 • het soort vervoer
 • naam en plaats van de school

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u leerlingenvervoer krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.