Nieuws

Nieuws

 • Schade door hoogwater? Geef het uiterlijk 15 december door!

  RVO biedt met de regeling WTS hulp aan burgers en bedrijven in Limburg en Noord-Brabant met schade door het hoogwater in juli.

  Lees meer
 • Mag ik u voorstellen: burgemeester Dion Schneider

  Krap een week nadat burgemeester Richard de Boer officieel is afgezwaaid, zit er een waarnemer achter zijn bureau: Dion Schneider. 

  Lees meer
 • Verkiezing Gemeenteraad 2022

  KANDIDAATSTELLING

  De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Simpelveld maakt het volgende bekend:

  Lees meer
 • KENNISGEVING BESCHIKKING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT, REGULIERE PROCEDURE WEEK-46

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving verlenging beslistermijn, wet algemene bepalingen omgevingsrecht week-46

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Week tegen Kindermishandeling

  Lees meer
 • Zonnepanelen project parkstad

  Zonnepanelen project parkstad

  Zonnepanelen op uw dak?

  Denkt u erover om uw huis te verduurzamen met zonnepanelen? Weet u nog niet hoe u dat moet organiseren of financieren? Wellicht is het Zonnepanelenproject Parkstad de ideale oplossing voor u?

  Lees meer