WOZ-waarde

De onroerende zaakbelasting is een gemeentelijke belasting die gebaseerd is op de woz-waarde van uw woning. De gemeente(raad) stelt jaarlijks de verordening op de onroerende zaakbelasting vast met de daarbij behorende tarieven. De aanslag voor de onroerende zaakbelasting ontvangt u van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Op de website van de BsGW vindt u alle relevante informatie over de woz-waarde en de onroerende zaakbelasting. Ook als u van mening bent dat uw woz-waarde niet juist is vastgesteld kunt u hier terecht.