Ons klimaat verandert, dat is niemand ontgaan. We krijgen vaker te maken met hittegolven en hevige neerslag. Dit zorgt voor watertekorten in droge perioden en wateroverlast tijdens piekbuien.

De overheden in Limburg werken samen aan maatregelen om deze wateroverlast en schade zoveel mogelijk te beperken. Op veel plekken worden plannen gemaakt en zijn er al diverse projecten gerealiseerd die ervoor zorgen dat grote hoeveelheden water kunnen wegstromen of opgevangen worden, zo ook in gemeente Simpelveld.

Projecten in gemeente Simpelveld

Samen met Waterschap Limburg wordt gewerkt aan het verminderen van wateroverlast volgens het programma ‘Water in Balans’. In het kader van dit project heeft gemeente Simpelveld in Bocholtz een groot hoofdriool aangelegd, voor het afvoeren van alleen regenwater. In de komende periode (tot en met 2027) zal het regenwater van een groot gedeelte van de woonstraten in Bocholtz afgekoppeld worden van het riool en aangesloten worden op het grote regenwaterhoofdriool.

In Simpelveld houden we in diverse projecten, zoals de herinrichting Schilterstraat, herinrichting Stationstraat, reconstructie Stampstraat, reconstructie Kanthuisstraat, reconstructie Puntelstraat en reconstructie Nijswillerweg, rekening met het bergen en vertraagd afvoeren van regenwater.

Daarnaast werken Waterschap Limburg en de gemeente plannen uit voor het aanleggen van nieuwe regenwaterbuffers en het uitbreiden van bestaande regenwaterbuffers.

Wat kun je zelf doen?

Ook na het uitvoeren van deze plannen en maatregelen is het niet zeker dat wateroverlast niet meer voorkomt. Het is daarom belangrijk dat jij weet wat je zelf kunt doen om schade door wateroverlast te voorkomen of te verminderen. Het belangrijkste is om goed voorbereid te zijn. Is het leed al geschied, dan is het cruciaal om te weten wat je achteraf moet regelen. Op deze pagina geven we tips en adviezen hierover.

Zorg zelf voor zandzakken

Voor mensen die verhoogd risico lopen adviseren wij altijd preventief zandzakken in huis te hebben. Bij de gemeente zijn geen zandzakken verkrijgbaar, je kunt  ze kopen bij meerdere bedrijven. Als wateroverlast dreigt, kun je deze zandzakken plaatsen. Door het plaatsen van zandzakken bij openingen (zoals een deur) maak je een tijdelijke drempel waardoor het water minder snel binnenkomt. Het is echter wel belangrijk dat je de zandzakken op de juiste manier opstelt; anders werkt het minder goed. Op de website WachtNietOpWater staat een uitgebreide uitleg over het juiste gebruik van zandzakken.
 

overstroomik.nl

Deze website is een initiatief van Rijkswaterstaat, de veiligheidsregio's, de waterschappen, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ministerie van Justitie en Veiligheid en het Deltaprogramma. Op overstroomik.nl kan iedereen zijn postcode invoeren en zien hoe hoog het water in zijn omgeving kan komen. De website laat de gevolgen zien van grote overstromingen door een doorbraak van de waterkeringen (bijvoorbeeld dijken, duinen en sluizen) langs de zee en de grote rivieren, de kleinere boezemwateren en meren. Ook zijn overstromingen van buitendijkse gebieden meegenomen. De site geeft de maximale waterhoogte na een doorbraak van de primaire en regionale waterkeringen (dijken). Ook geeft de website informatie over wat je dan kunt doen.

Hoe hoog komt het water bij jou?

waterstandlimburg.nl

Zorg dat je de risico’s kent. Volg altijd het weerbericht en de waterstanden. Heb je al eerder wateroverlast meegemaakt, dan weet je dat je in een risicogebied zit. Heb je nooit eerder wateroverlast meegemaakt, dan bestaat toch het risico dat je in een gebied zit waar wateroverlast kan ontstaan. Via waterstandlimburg.nl kun je de actuele waterstand volgen en ben je 24/7 op de hoogte van de actuele waterstanden en –afvoeren in Limburg. Er is ook een Waterstandlimburg-app, die je kunt downloaden op je telefoon via de App Store of Google play.

Hoe hoog staat het water in Limburg?

wachtnietopwater.nl

Deze website is een initiatief van programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) in samenwerking met de Veiligheidsregio’s Limburg-Noord en Zuid-Limburg. Hier vind je tips wat je voor, tijdens en na wateroverlast kunt doen en wie je kunt bellen voor hulp of vragen. 

Op deze website staat de brochure ‘bescherming tegen wateroverlast’ waarin je informatie vindt over allerlei maatregelen die helpen om schade door wateroverlast te verminderen of te voorkomen. Bijvoorbeeld het installeren van waterkerende schotten, het waterdicht maken van muren en kelder, of het afkoppelen en opvangen van regenwater. Sommige maatregelen zijn eenvoudig en tijdelijk, andere zijn meer ingrijpend en permanent. Wat het beste voor jou past, hangt af van het gebouw en je budget. Daarnaast is het belangrijk om bij de inrichting van je woning rekening te houden met mogelijke wateroverlast en vooraf te controleren hoe je verzekerd bent. Deze informatie en meer vind je in deze brochure.

Wat te doen bij wateroverlast?

waterklaar.nl/wateroverlast

Deze website geeft advies over de aanschaf van verschillende middelen om het risico op wateroverlast te verkleinen, zoals het opvangen van water in je tuin. Daar bestaan diverse methodes voor, o.a. het afkoppelen van regenwaterafvoer, het aanleggen van een natuurdak, het plaatsen van een regenton. Ook door te vergroenen kun je de overlast beperken, bijvoorbeeld door het vervangen van tegels door groen, het aanleggen van een gazon, of het plaatsen van een groene erfafscheiding. Ook vind je er informatie over de subsidieregeling ‘afkoppelen regenwater’. 

Kijk op waterklaar.nl/parkstad/gemeente/simpelveld of je woning geschikt is om deze subsidie aan te vragen. Mocht je geïnteresseerd zijn, dan kun je via deze website ook een afspraak maken bij de WoonWijzerWinkel Limburg om je afkoppelplannen door te nemen en de subsidie aan te vragen.

Wateroverlast beperken