Vuurwerk afsteken

Wat is het?

Rond de jaarwisseling wordt er veel vuurwerk afgestoken. Het gaat hier om consumentenvuurwerk. Er zijn regels waar u zich aan moet houden. De gemeente handhaaft de regels voor het afsteken van vuurwerk.

Kopen

Vuurwerk mag u op de laatste 3 werkdagen van het jaar kopen. De verkoopdagen in 2023 zijn donderdag 28 december, vrijdag 29 december en zaterdag 30 december. Omdat 31 december op een zondag valt, is dit geen verkoopdag.

Koop vuurwerk altijd bij vuurwerkwinkels met een vergunning. Deze winkels moeten voldoen aan veiligheidseisen voor vuurwerkopslag en inrichting van de winkel. De winkels hebben in de etalage een biljet met de tekst: 'Verkoop vuurwerk. Roken en open vuur verboden.' Zo weet u zeker dat u legaal vuurwerk koopt. U mag maximaal 25 kg vuurwerk per huishouden hebben.

Als u vuurwerk koopt in het buitenland, mag u dit alleen naar Nederland brengen tijdens de toegestane verkoopdagen. Vuurwerk uit het buitenland moet voldoen aan de eisen van de Nederlandse wet uit het Vuurwerkbesluit en de Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk (Ract). U mag maximaal 25 kg consumentenvuurwerk per auto vervoeren.

Als u vuurwerk koopt via (buitenlandse) webshops, let dan op dat u dit altijd ophaalt bij een legaal verkooppunt. In Nederland mag u alleen vuurwerk ophalen op één van de toegestane verkoopdagen. Vuurwerk thuis laten bezorgen is strafbaar. Let er ook op dat het gaat om legaal vuurwerk.

U moet minimaal 12 of 16 jaar zijn om vuurwerk te kunnen kopen. De minimumleeftijd hangt af van het soort vuurwerk. Voor gevaarlijker vuurwerk is de leeftijdsgrens hoger. Op de verpakking staat hoe oud u moet zijn om het vuurwerk te kopen.

Afsteken

U mag vuurwerk afsteken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Dit mag alleen legaal vuurwerk zijn. Illegaal vuurwerk afsteken mag niet. U kunt een taakstraf, boete of straf krijgen als u zich niet aan de regels houdt. En het vuurwerk wordt in beslag genomen.

Wat moet ik doen?

Vuurwerkafval kunt u aanbieden bij het restafval. Maak het vuurwerkafval eerst goed nat voordat u het weggooit. Laat vuurwerkafval niet liggen, want kinderen kunnen op zoek gaan naar vuurwerk dat nog niet is ontploft. Dit is heel gevaarlijk!

Ervaart u overlast?

Bel dan de gemeente 045 5448383 of stuur een e-mail naar overlast@simpelveld.nl. Boa’s zijn bevoegd om op te treden op grond van het Vuurwerkbesluit. Samen met de politie houden zij toezicht.

Extra informatie

Legaal vuurwerk is te herkennen aan de aanduiding 'bestemd voor particulier gebruik'. Op het etiket moet het volgende staan:

  • een vermelding of afbeelding van het soort vuurwerk met de te verwachten effecten
  • de (handels)naam en het adres van de in Nederland gevestigde fabrikant, importeur of handelaar
  • het artikelnummer van de fabrikant en het productiejaar
  • een goede Nederlandstalige gebruiksaanwijzing
  • de minimumleeftijd van de persoon aan wie het vuurwerk verkocht mag worden
  • de zin: uitsluitend buitenshuis te gebruiken
  • de NEM: de totale hoeveelheid pyrotechnische stof in het product

Voldoet vuurwerk niet aan alle bovenstaande criteria? Dan is het illegaal. U mag geen illegaal vuurwerk kopen of afsteken. 

Welke soorten vuurwerk u mag afsteken en welke soorten niet, leest u op de website van de Rijksoverheid Vuurwerk | Rijksoverheid.nl