Algemene plaatselijke verordening

In de Algemene plaatselijke verordening (Apv) staan de regels die in de gemeente gelden. Elke gemeente heeft een eigen Apv. De Apv geldt voor iedereen binnen de gemeente. Uit de regels van de Apv blijkt vaak dat ergens een vergunning voor nodig is.
In Simpelveld is de Apv in 2021 opgesplitst, samen met een aantal andere gemeentelijke verordeningen in twee aparte verordeningen:

  • Verordening openbare orde en veiligheid (Vov)
  • Verordening fysieke leefomgeving (Vfl)

Verordening openbare orde en veiligheid

In de Verordening openbare orde en veiligheid staan regels om de openbare orde en veiligheid voor burgers te garanderen. De verordening is opgedeeld in meerdere hoofdstukken. Ieder hoofdstuk gaat over een ander deel van de regels.

  • openbare orde en veiligheid, zoals de bestrijding van ongeregeldheden, veiligheid op de weg en regels rond evenementen
  • winkeltijden
  • exploitatie van bedrijven
  • maatregelen tegen overlast en baldadigheid
  • parkeren
  • overige onderwerpen, zoals collecteren, snuffelmarkten en het uitstrooien van as
  • inzameling van (huishoudelijke) afvalstoffen
  • regels bij prostitutie en in de seksbranche

De volledige verordening is terug te lezen op:

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Simpelveld houdende regels omtrent de openbare orde en veiligheid (Verordening openbare orde en veiligheid 2021) | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl)

Verordening fysieke leefomgeving

In de verordening fysieke leefomgeving staan regels over het gebruik van de openbare ruimte en bouwen. Regels gaan bijvoorbeeld over het aanleggen van een weg, standplaatsen en het houden van weekmarkten en er staan regels in over geluidshinder. Uit de regels blijkt waar een vergunning voor nodig is.

De volledige verordening is terug te lezen op:

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Simpelveld houdende regels omtrent de fysieke leefomgeving (Verordening fysieke leefomgeving 2021) | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl)