Vector of Memory geplaatst in Bocholtz

Wegwijzer op de internationale Liberation Route Europe 

Vanaf vrijdag 10 juni 2022 is bij Akerweg Bocholtz (circa 110 m voor de grensovergang naar Duitsland) een ‘Vector of Memory’ te bewonderen. Met deze bijzondere markering maakt Bocholtz deel uit van de Liberation Route Europe, een internationaal netwerk van meer dan 10.000 kilometer aan wandelroutes langs musea, monumenten, begraafplaatsen en historische locaties die herinneren aan de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog.

De vector of memory in Bocholtz

De Vector is een bijzondere wegwijzer in een serie van meerdere ‘Vectors of Memory’, ontworpen door de befaamde Amerikaanse architect Daniël Libeskind. De vectors markeren belangrijke gebeurtenissen aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Bij de Akerweg in Bocholtz wordt het verhaal van de Westwall verteld.

De Westwall (door de geallieerden ook wel Siegfriedlinie genoemd) was een Duitse verdedigingslinie die tussen 1936 en 1945 werd aangelegd. De ruim 600 kilometer lange linie strekte zich uit van Kleve, aan de Nederlandse grens, tot Zwitserland.

Het verdedigingsstelsel was een aaneenschakeling van tankversperringen (drakentanden), bunkers, mitrailleursnesten en prikkeldraadversperringen die de geallieerde troepen moesten tegenhouden bij de Duitse grens. 

Op 9 oktober 1938 kondigde Hitler een uitbreiding van de Westwall aan. Eerder waren industriesteden als Aken en Saarbrücken buiten het defensieve netwerk gelaten. Meteen werd begonnen aan een nieuw stuk verdedigingslinie om Aken heen. Dit deel van de Westwall begon bij Herzogenrath ter hoogte van de Nederlandse grens, liep vervolgens voor Aken langs en sloot bij Steckendorn weer aan op de bestaande Westwall. In het nieuwe stuk lagen naar schatting 750 bunkers en vele kilometers aan tankversperringen.

Een paar kilometer achter het nieuwe deel van de linie bij Bocholtz ligt Aken. Het was de eerste stad op Duits grondgebied die door de geallieerden dreigde te worden ingenomen. Hitler wilde dat koste wat kost voorkomen en eiste dat Aken tot de laatste man moest worden verdedigd. De Duitse weerstand groeide met de dag. In de tweede helft van september 1944 kwam de Amerikaanse opmars voorlopig tot stilstand bij de Westwall. Ter hoogte van Bocholtz liep het front toen parallel aan de grens met Duitsland. Weken van hevige strijd braken aan. Ook in het al bevrijde Bocholtz kwamen inwoners door het oorlogsgeweld om het leven.

Aken werd grotendeels door bommen en artillerievuur verwoest. Ook vonden er hevige straatgevechten plaats. De uiteindelijke verovering van Aken kostte naar schatting aan ruim 2.000 Amerikanen het leven. De verliezen aan Duitse zijde waren ongeveer net zo hoog.

Themawandelroute ‘Bevrijding van Limburg’

Limburg gaat met de speciale themaroute ‘Bevrijding van Limburg’ deel uitmaken van het internationale wandelnetwerk. De route loopt van Mesch tot Mook, door heel Limburg, en staat stil bij belangrijke plekken en verhalen over de eindfase van de oorlog. In september wordt de route gepresenteerd in Mesch, waar in 1944 Amerikaanse troepen voor het eerst de Belgisch-Nederlandse grens overstaken. Ondertussen zijn de hoofdroute door Limburg en meer dan 150 verhalen al te zien op liberationroute(externe link). Binnenkort volgen ook korte wandelommetjes en een route langs het oorlogsverleden van Zuid-Limburg. Met de routeplanner op de website en de gelijknamige app’s kan de route nu al gewandeld worden.

LRE Foundation, initiatiefnemer van de Liberation Route Europe, werkt voor de wandelroute ‘Bevrijding van Limburg’ nauw samen Limburg Marketing, Routebureau Noord- en Midden-Limburg en Routepunt Visit Zuid-Limburg. Financiële bijdragen worden geleverd door de Provincie Limburg, alle gemeenten in Limburg, Ons WCL Midden-Limburg en vfonds.