Maandag 21 maart 2022 vond de openbare zitting van het centraal stembureau plaats.Tijdens deze zitting is de uitslag definitief vastgesteld. Het proces-verbaal van de verkiezingsuitslag vindt u onderaan deze pagina als pdf.