Andrea Ernes kijkt terug op een jaar wethouderschap

Andrea Ernes werd in 2022 wethouder van de gemeente Simpelveld. Dit is een korte terugblik op dit eerste jaar en tegelijkertijd een vooruitblik naar haar voornemens voor de komende periode.

“Het waren intensieve maar constructieve maanden. Het is natuurlijk wennen om van een functie in de zorg naar het wethouderschap te gaan. Ik ben met die beslissing nemen niet over een nacht ijs gegaan, heb er goed over nagedacht. Ik wist natuurlijk wel wat het betekende om op deze manier politiek actief te worden. En toch spring je in het diepe. Maar ik vond dat ik niet meer alleen kon roepen, maar dat ik ook verantwoordelijkheid moest tonen: niks doen was geen optie meer. 
Ik ben wel bekend met het werkveld dat ik nu in mijn portefeuille heb zoals Wmo en zorg, maar cultuur is redelijk nieuw voor mij. En dat is net zo leuk aan dit werk, ik kan van betekenis zijn in de vakgebieden die mij aan het hart liggen.

Waar ik trots op ben? Ik wil aan de inwoners van Simpelveld laten weten dat we hen zien, aan ouderen dat we hen zien, aan verenigingen dat we hen zien Als dat lukt in de komende jaren, dan ben ik daar trots op!

Voor de komende periode vind ik het belangrijk dat de inwoners van Simpelveld weten waar ze informatie en advies kunnen krijgen. Dat instanties zoals Impuls, de huiskamers van de Rode beuk en Op de Boor druk bezocht worden. En ik zou veel meer dan nu willen weten wat mensen beweegt, waar ze mee bezig zijn en waar behoefte aan is. Daarom ga ik themamiddagen bezoeken en vaak op pad naar bijvoorbeeld de plaatselijke verenigingen en ontmoetingsplekken in de gemeente.
Ik merk dat ik de mensen van Simpelveld en Bocholtz steeds beter leer kennen, steeds beter weet wat hen bezighoudt en wat ik voor hen kan betekenen. De kapstok van wat ik wil doen wordt steeds duidelijker. Voor de komende jaren is er genoeg uitdaging en werk aan de winkel. Als wethouder van cultuur wil ik uiteraard graag in gesprek gaan met alle culturele verenigingen in de gemeente. Een aantal heb ik al gesproken, maar uiteraard is iedereen van harte uitgenodigd om een afspraak te maken met mij. 

Ik wil de komende tijd meer formele en informele organisaties en initiatieven aan elkaar verbinden op het gebied van ouderen en jeugd, hen met elkaar in gesprek brengen. Ook gaan we een jeugdraad opzetten om jongeren tussen de 10 en 16 jaar meer te laten deelnemen aan de samenleving. Dat zal binnenkort meer vorm krijgen.
Ook wil ik graag de innovatiesubsidie onder de aandacht brengen? Dat is een subsidie die culturele- en welzijnsinitiatieven in Simpelveld kunnen aanvragen om hun activiteiten een nieuwe impuls te geven. Doen hoor!”