Starterslening

Meteen regelen?

Dien het verzoek voor een starterslening in via:

DigiDAanvragen Starterslening

Wat is een starterslening?

De starterslening is een aanvulling op uw eerste hypotheek en bestaat uit twee delen:

1.     een deel dat annuïtair wordt afgelost, de starterslening;
2.     een deel dat qua bedrag oploopt, de combinatielening.

De starterslening is gedurende de eerste drie jaar rente- en aflossingsvrij. Voor beide delen heeft u de eerste 3 jaar dus geen maandlasten; de aflossing van de starterslening wordt de eerste 3 jaar “betaald” met de combinatielening. Na deze periode van 3 jaar gaat u rente en aflossing betalen en wordt de lening binnen 30 jaar afgelost. Tussentijdse aflossingen zijn boetevrij mogelijk. Mocht uw inkomen na de eerste 3 jaar onvoldoende zijn om de toekomstige maandlasten te dragen, dan kunt u een hertoets aanvragen en kan de renteloze en aflossingsvrije periode worden verlengd. Aan deze toets zijn wel kosten verbonden. De starterslening kan verkregen worden voor een nieuwbouwwoning of een bestaande woning.

Hoogte van de lening

De hoogte van de lening is afhankelijk van uw inkomen en van de koopprijs van de woning en bedraagt maximaal 20% van de aankoopsom met een maximum van € 49.000, -.

Voorwaarden Starterslening gemeente Simpelveld

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een starterslening zijn:

  • U bent in Nederland woonachtig en verblijfsgerechtigd.
  • U heeft niet eerder een woning of appartement gekocht of verkregen.
  • De woning die u wilt kopen ligt in de gemeente Simpelveld.
  • U kunt onvoldoende hypotheek krijgen om een huis te kunnen kopen (volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie).
  • De verwervingskosten voor het kopen van een bestaande woning mogen niet hoger zijn dan € 245.000, - incl. eventuele verbeterkosten.
  • De verwervingskosten voor het kopen van een nieuwbouw koopwoning mogen niet hoger zijn dan € 245.000, - incl. eventueel meerwerk.
  • De aanvrager moet de woning waarvoor een starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.
  • De starterslening dient te worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

De startersleningen worden alleen verstrekt voor zover het beschikbare budget toereikend is. De middelen voor de startersleningen zijn door de gemeente en provincie overgemaakt naar een zogenaamd revolverend fonds. Dit fonds is in beheer bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Wat moet ik doen?

Heeft u interesse in de starterslening? Vul dan het formulier in dat u vindt bij 'Meteen regelen' of neem contact op met de gemeente Simpelveld via info@simpelveld.nl.

De gemeente toetst of u voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden. Voldoet u hieraan dan krijgt u van ons een toewijzingsbrief waarmee u de starterslening via de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten kunt aanvragen. 

Meer informatie

Kijk op de website van de SVn bij starterslening Simpelveld voor meer informatie