Zoekt u mee naar een goede locatie?

Wij willen graag in Simpelveld een levensbomenbos realiseren. In dit levensbomenbos kunnen inwoners, bedrijven en verenigingen uit de gemeente Simpelveld een boom adopteren en aanplanten ter gelegenheid van een speciale gebeurtenis.

Op dit moment zit het project in de initiatiefase: we onderzoeken waar en of er eventuele geschikte percelen voorhanden zijn.

Wilt u met ons meedenken?

Weet u een geschikt perceel, heeft u een geschikt perceel of kent u iemand met een geschikt perceel dan kunt u ons dat laten weten tot en met 29 juli 2022 via Email: info@simpelveld.nl. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer R. Crijns (Coördinator buitendienst) via telefoonnummer: 045 5448383.

Levensbomenbos in Simpelveld

Wat hebben we nodig voor een levensbomenbos?

Onderstaand vindt u een korte opsomming waar het betreffende perceel (minimaal) aan dient te voldoen:

  • Gelegen binnen de gemeente Simpelveld;
  • Minimale oppervlakte: 6000m2;
  • Het perceel is vanaf de openbare weg toegankelijk;
  • Het perceel is voor langere tijd beschikbaar;
  • Bereidwilligheid vanuit grondeigenaar voor langdurige pacht of verkoop perceel.

Wij willen u alvast hartelijk bedanken voor het meedenken, de aangereikte suggesties en reacties.

Team Beheer Openbare Ruimte.