Kindcentra

Algemeen

In Nederland kennen we drie vormen van kinderopvang:

  • Kinderdagverblijven
  • Buitenschoolse opvang
  • Gastouderopvang

Daarnaast kunnen ouders gebruik maken van een peuterspeelzaal.
Op rijksoverheid.nl(externe link) vindt u meer informatie over de verschillende vormen van kinderopvang en peuterspeelzalen.

Alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureau’s en gastouders in Simpelveld die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang worden in een landelijk register (LRK) geregistreerd. Ouders hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van kinderdagopvang die geregistreerd staat in dat Landelijk Register Kinderopvang.
Meer informatie over geregistreerde kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureau’s en gastouders in Simpelveld kunt u vinden op landelijkregisterkinderopvang.nl(externe link).

In de gemeente zijn twee geregistreerde kindercentra gevestigd:

Kinderdagverblijf Koekeloere:

Scheelenstraat 98 te Simpelveld
Aanbod: dagopvang en buitenschoolse opvang.

Kindercentrum Jij en Ik (Bredeschool Bocholtz),

Wijngracht 11a te Bocholtz
Aanbod: dagopvang en buitenschoolse opvang.

Kinderopvangtoeslag

Ouders die werken kunnen voor een bijdrage in de kosten van kinderopvang (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderopvang) terecht bij de Belastingdienst. Het aanvraagformulier kunt u vinden op www.belastingdienst.nl(externe link) of bij uw kinderopvanginstelling.

Gemeentelijke bijdrage kinderopvang

Ouders die niet werken hebben in sommige situaties de mogelijkheid bij de gemeente een bijdrage in de kosten te krijgen .

Wanneer kom ik in aanmerking voor een gemeentelijke bijdrage?

  • U ontvangt een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand, Algemene nabestaandenwet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte, gewezen zelfstandigen en u volgt een re-integratietraject
  • U volgt een verplicht inburgeringstraject
  • U studeert aan een onderwijsinstelling en ontvangt geen inkomen uit stage of (bij)baan

Kwaliteit kinderopvang en handhaving

Het toetsen van de kwaliteit Kinderopvang valt onder taken van de gemeente.
De GGD Zuid-Limburg(externe link) voert in opdracht van de gemeente deze toetsing uit.