Maar onder de grond gebeurt van alles!

Samen met Krijtland Wonen hebben we plannen opgesteld voor de herinrichting van de Schilterstraat in Simpelveld. We bouwen 50 duurzame woningen in een groene openbare ruimte. Bij de inrichting van de openbare ruimte is onder andere rekening gehouden met vergroening, het bergen van hemelwater en het ontmoeten/verbinden van inwoners. 


Om het hemelwater lokaal te kunnen bergen zijn vijf ondergrondse kelders gebouwd, met een totale capaciteit van 1600 m3 water. Hier zijn wij heel trots op, er zijn weinig woningbouwprojecten die op deze manier voorbereid worden op een duurzame toekomst.


De komende weken gaan we verder met de uitvoeringswerkzaamheden aan de openbare ruimte. De aannemer voor dit project op het gebied van de openbare ruimte is Besix Infra Nederland.

Naar verwachting zal de aannemer van Krijtland Wonen, de BAM, medio mei van dit jaar starten met de bouw van de nieuwe woningen. Rond maart 2025 wordt de bestrating en groeninrichting gemaakt. Vanaf mei 2025 zullen de bewoners hun intrek nemen.