Door uw reacties weten we op welke punten wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Bijna 400 inwoners vulden in november de vragenlijst van het Dienstverleningsonderzoek Parkstad in. Daarvoor willen wij u hartelijk bedanken! Door uw reacties weten we op welke punten wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Een voldoende

U gaf ons de volgende cijfers (score tussen 1 en 10):

  • Dienstverlening 6,3
  • Betrokkenheid bij plannen 5,7
  • Communicatie en informatie 5,9
  • Leefbaarheid 7,7

Aan de slag

Dit jaar stellen we een nieuwe Visie op Dienstverlening op. Daaraan koppelen wij concrete acties om de dienstverlening te verbeteren. De reacties op de vragenlijst zijn een goede basis voor deze acties. Ook willen we vaker met u in gesprek. Zo kunnen we blijven controleren of we op de goede weg zijn. Onze dienstverlening doen we namelijk voor u. De komende tijd bekijken we op welke manier u uw mening vaker over verschillende onderwerpen met ons kunt delen.