Exploitatieovereenkomst

Wat is het?

In een exploitatieovereenkomst staan afspraken over het aanleggen van openbare voorzieningen, zoals:

  • riolering
  • wegen
  • verlichting
  • het bouwrijp maken van grond

De gemeente maakt afspraken hierover met projectontwikkelaars, bouwondernemingen of woningcoöperaties. In de overeenkomst staat bijvoorbeeld wie de kosten betaalt voor de aanleg van de voorziening.

Wat moet ik doen?

De aanpak verschilt per project. Neem contact op met de gemeente als u hierover meer informatie wilt.

Wat heb ik nodig?

Wat u moet meenemen, hangt af van de afspraken die u met de gemeente wilt maken. Als u al een bouwplan heeft, neemt u dat in ieder geval mee.