Op 6 juni 2024 zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. U kunt alleen stemmen als u de Nederlandse nationaliteit heeft. Of de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie (EU).

Mag ik in elk EU-land stemmen?

U mag zelf bepalen in welk EU-land u gaat stemmen. In Nederland of in het EU-land van uw nationaliteit. Gaat u in Nederland stemmen? Dan kiest u voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement. 

Wanneer moet ik me registreren?

Bent u EU-burger? En woont u in Nederland, maar heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Als u in Nederland wilt stemmen moet u vooraf een Y-32 formulier(externe link) invullen. Hiermee registreert u zich eenmalig bij uw gemeente. 

Met het Y-32 formulier verklaart u dat u niet ook in een ander land stemt. Anders zou u 2 keer kunnen stemmen voor het Europees Parlement. En dat mag niet. Ook verklaart u met dit formulier dat u niet van het kiesrecht bent uitgesloten.  

Heeft u de Nederlandse nationaliteit en woont u in Nederland? Dan hoeft u zich niet te registreren en is een formulier niet nodig.  

Voor wanneer moet ik het formulier inleveren?

Stuur het Nederlandstalige formulier naar de gemeente waar u staat ingeschreven. De gemeente moet het formulier uiterlijk op dinsdag 23 april 2024 hebben ontvangen. Formulieren die we na deze datum ontvangen kunnen niet voor de komende verkiezingen geregistreerd worden. 

Stuur met het Y-23 formulier de volgende bijlage mee: 

  • een kopie van uw geldige paspoort uit Nederland of een ander EU-land, of 
  • een kopie van uw geldige rijbewijs uit Nederland of een ander EU-land, of 
  • een kopie van uw identiteitskaart uit Nederland, of 
  • een kopie van een document waaruit uw identiteit, nationaliteit, en verblijfsrechtelijke positie blijkt. 

Wanneer krijg ik een stempas?

Als u mag stemmen, krijgt u in mei 2024 een stempas van de gemeente. Met uw stempas kunt u stemmen voor de verkiezingen van het Europees Parlement. 

Kan ik mijn registratie intrekken?

Heeft u zich eerder in Nederland geregistreerd voor de Europese verkiezingen? Maar wilt u in 2024 stemmen in het EU-land waarvan u de nationaliteit hebt?  Neem dan contact op met de gemeente, via info@simpelveld.nl om uw eerdere registratie Y-32 in te trekken. 

Documenten in andere talen

Het registratieformulier Y-32 en de tekst van de begeleidende brief vindt u in de talen Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Pools en Spaans op de website van de Rijksoverheid(externe link).