Energiecoöperatie gemeente Simpelveld

Als buurt zelf bepalen hoe je energievoorziening en warmtevoorziening eruit ziet en daar gezamenlijk eigenaar van kunnen worden; is mogelijk met een lokale energiecoöperaties!

Een energiecoöperatie is een groep bewoners, of ondernemers die samen hun stad of dorp willen verduurzamen. Zo kunnen burgers gezamenlijk een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Bewoners kunnen, door lid te worden van een energiecoöperatie, op een laagdrempelige manier en met een laag risico instappen bij de projecten die door de energiecoöperatie worden gerealiseerd. De opbrengsten van de projecten komen ten goede aan de energiecoöperatie en worden daarnaast door de energiecoöperatie doorgaans deels geïnvesteerd in de lokale gemeenschap.


In de gemeente Simpelveld zijn we ook bezig een energiecoöperatie op te richten, om bewoners actief te kunnen betrekken bij de uitvoering van de energietransitie en de voordelen lokaal te laten landen. Een aantal inwoners uit de gemeente hebben al hun handen ineengeslagen om de coöperatie tot stand te brengen en verduurzaming in eigen buurt te realiseren. Ze gaan zich bezig houden met energiebesparing en de opwekking van energie (bijvoorbeeld zonne- of windenergie), maar ook gezamenlijke inkoop van isolatiemogelijkheden of een buurt-warmtepomp valt onder de mogelijkheden. 


Nieuwsgierig geworden? Of bent u benieuwd hoe u kunt bijdragen aan de energietransitie? Neem dan contact op door een mail te sturen naar duurzaamheid@simpelveld.nl of te bellen naar 045 5448383.